Informacje

OGŁOSZENIE. Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stare Stawy”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stare Stawy” ul. Przy potoku 11 32-600 Oświęcim ogłasza konkurs ofert na:

„Remont i przebudowa instalacji wodnej oraz rozbudowa ilości kraników z wodą pitną na terenie ROD”.

Oferty należy składać do dnia 25.01.2021r do godz. 17.00 w biurze ROD „Stare Stawy” w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert – Remont i przebudowa instalacji wodnej oraz rozbudowa ilości kraników z wodą pitną na terenie ROD „Stare Stawy”- etap  2021 rok”

Zarząd ROD „Stare Stawy” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia negocjacji z oferentami oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Biuro ROD „Stare Stawy” otwarte będzie w po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 517-863-390

art. zlecony

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend