Informacje

MAŁOPOLSKA. Posłowie z ziemi oświęcimskiej w Parlamentarny Zespole do spraw Małopolski

Parlamentarny Zespół do spraw Małopolski powołany został 15 listopada 2023 r. Ma na celu dbanie o wszechstronny rozwój naszego województwa. Zespół współtworzy 19 posłów i 2 senatorów. Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się jego drugie – wyjazdowe – posiedzenie. W dyskusji o tym, co ważne dla naszego regionu: o priorytetach i najbliższych wyzwaniach, uczestniczyli wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Zanim rozpoczęły się obrady, odbył się briefing prasowy z udziałem wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Doroty Niedzieli, posła na Sejm RP i przewodniczącego Zespołu Marka Sowy oraz wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.

– Bardzo dziękuję Panu Wojewodzie i Przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu ds. Małopolski za zorganizowanie tego spotkania. Jest to dla nas bardzo ważne, abyśmy z pozycji parlamentarnej mogli ustalić swoistą mapę drogową tego, co w naszych działaniach dla Małopolski jest najważniejsze. Chcemy działać w imieniu pozyskania jak największych środków na inwestycje, nie tylko infrastrukturalne, ale także kulturalne i wiele innych – mówiła wicemarszałek Sejmu RP Dorota Niedziela.

– Dzisiaj spotykamy się na naszym wyjazdowym posiedzeniu. Jest to zupełnie naturalne, że jedno z pierwszych spotkań Małopolskiego Zespołu Parlamentarnego odbywa się z udziałem Pana Wojewody Krzysztofa Jana Klęczara. Bardzo sobie cenimy naszą współpracę i wiele po niej oczekujemy. W skład Małopolskiego Zespołu Parlamentarnego wchodzą posłowie i senatorowie z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Klubu Lewicy, ale również Prawa i Sprawiedliwości. Podjęliśmy tę inicjatywę, bo chcemy na poziomie regionalnym przywrócić dialog z władzami naszego regionu – podkreślał poseł na Sejm RP Marek Sowa, przewodniczący Zespołu.

– To dobra wiadomość, że – jak podkreśla przewodniczący Zespołu, Pan Poseł Marek Sowa – priorytetem wyznaczającym kierunki działań Parlamentarnego Zespołu do spraw Małopolski będzie zabieganie o fundusze centralne na inwestycje w naszym regionie. Wśród tych najważniejszych pojawiają się chociażby budowa „Sądeczanki” oraz zadania kolejowe. Budowa i rozbudowa sieci połączeń krajowych i wojewódzkich w Małopolsce, ale także naprawianie skutków klęsk żywiołowych – to tylko wybrane infrastrukturalne zadania, które stoją przed nami. Specyfika naszego województwa sprawia, że właśnie takie inwestycje mają kluczowe znaczenie. Potencjał Małopolski to zarówno atrakcyjność turystyczna, jak i gospodarcza. I o ten potencjał musimy dbać i go umacniać. Parlamentarny Zespół do spraw Małopolski będzie z pewnością dobrym przekaźnikiem najważniejszych zagadnień z naszego województwa do Warszawy. To ważne, aby wielowymiarowo rozwijać dobre relacje i sprawną współpracę na linii rząd-samorząd. Jest to nie tylko jedno z zadań Zespołu, ale także moja osobista ambicja jako wojewody – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Do zadań Parlamentarnego Zespołu do spraw Małopolski należy w szczególności inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz wszechstronnego, gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju Małopolski, jak również wypracowywanie i przedstawianie organom takim, jak: Sejm RP, Senat RP, rząd oraz jego agendy, a także instytucjom europejskim rozwiązań dotyczących Małopolski. Zespół stawia na współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i podmiotami prowadzącymi działalność na terenie województwa małopolskiego. Będzie też wypracowywał stanowiska i opinie o rozwiązaniach prawnych wpływających na rozwój Małopolski.

W dzisiejszych obradach Zespołu wzięli udział następujący jego członkowie: wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, Marek Sowa (przewodniczący), Urszula Nowogórska, Daria Gosek-Popiołek, Paweł Śliz, Katarzyna Matusik-Lipiec, Weronika Smarduch, Rafał Komarewicz, Aleksander Miszalski, Dorota Marek, Urszula Augustyn, Piotr Lachowicz, Robert Wardzała.

Więcej o Parlamentarnym Zespole do spraw Małopolski: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=917

Muw.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. A Bochenek był z Oświęcimia nie a startował z naszego regionu .Szydłowa była z Oświęcimia też nie.

Send this to a friend