Informacje

KRAJ. Obowiązek zakrywania ust i nosa. Sprawdź nowe przepisy

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w środę zaktualizowany projekt rozporządzenia, który ma uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią COVID-19. Projekt po konsultacjach roboczych został skierowany do Rady Ministrów.

Projekt zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów zakłada, że od czwartku 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

O opublikowaniu projektu rozporządzenia i przekazaniu go do pilnego rozpatrzenia przez Radę Ministrów, poinformował na Twitterze wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Główna zmiana w projekcie, który został zaktualizowany po konsultacjach roboczych, dotyczy wieku dzieci, które są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że z uwagi na liczne postulaty, a przede wszystkim na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii zdecydowano, że granicą, od której dzieci miały obowiązek zakrywania ust i nosa, będzie wiek 4 lat. We wcześniejszej wersji resort proponował granicę wieku do dwóch lat.

Projekt wskazuje ponadto, że nakaz obowiązywać ma podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie zakładów pracy (w tym także biur) – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów; budynków użyteczności publicznej – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym budynku obsługę klientów lub interesantów, oraz innych miejsc ogólnodostępnych np. obiektów handlowych i usługowych.

Jak czytamy w rozporządzeniu, obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym po drogach, nie tylko publicznych) – a zatem środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz pojazdami samochodowymi (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób) – w przypadku tego ostatniego, gdy jadą nim osoby sobie obce (inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące).

Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zieleni: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych.

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa i dziecka do lat czterech.

W projekcie zapisano także, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Projekt rozporządzenia przewiduje też, że z obowiązku odbycia kwarantanny zostaną zwolnione również osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na morskich platformach wydobywczych i wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego na postawie innego stosunku niż marynarska umowa o pracę.

(PAP) / zdjęcie: www.pexels.com

Poprzedni artykułNastępny artykuł

10 komentarzy

 1. @Eugeniusz

  a wsadźże sobie „środkowy palec posłanki Lichockiej” głęboko w d**ę, a najlepiej swojemu mocodawcy.. wiesz dobrze komu, może mu się spodoba.

 2. @observer
  Jakże się wzruszyłem… Ile dobrego i wzniosłego może uczynić wniosek radnych PISS. Łzę swego wzruszenia ocieram środkowym palcem posłanki Lichockiej.

 3. Do @Eryk, a zwłaszcza @Eugeniusz

  Chwierut zareagował na wniosek radnych PIS. Dało się w końcu coś zrobić? Pewnie, że tak!
  Maseczki dla seniorów są, odpowiednie osoby przyniosą, trzeba tylko zadzwonić na nr: 338411781 lub 783434107

 4. Jest jednak furtka prawna! Jak złapią i zapytają: „Gdzie idziecie obywatelu i dlaczego bez maski?” Odpowiadamy: „Ja bez żadnego trybu”. Inne wersje odpowiedzi: „Jadę do hotelu Prezesa Banasia odpocząć na godzinę, a jak se odpocznę od tyłu, to i maski mi nie trzeba”, albo: „idę z ofiarą Panu Bogu najmilszą zamówić mszę, by wina Tuska za wywołanie zarazy spłynęła na siedem pokoleń jego potomków, jak i na dziadka jego z Wermachtu”, względnie: „idę się pomodlić pod tablicą pamięci zamachu smoleńskiego, a w drodze powrotnej rozwieszał będę plakaty wyborcze Prezydenta naszego umiłowanego Andrzeja D.” W tym ostatnim przypadku, nie wypowiadać całego nazwiska, bo można się łatwo przejęzyczyć, a na to jest inny paragraf.

Send this to a friend