Informacje

KĘTY. Magistrat zyskała nowy wygląd

Budynek położony w północno-wschodnim narożniku kęckiego Rynku pod numerem 7 od dziesięcioleci gości władze samorządowe gminy Kęty oraz większość wydziałów UG Kęty, Urząd Stanu Cywilnego i zamiejscowy Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Codziennie obsługuje setki mieszkańców, stanowiąc miejsce pracy dla kilkudziesięciu osób. By wszystkie swoje funkcje mógł spełniać jak najlepiej, a przy tym odpowiadać standardom XXI wieku, w roku 2017 przeprowadzono jego głęboką modernizację.

Przeprowadzone prace miały za zadanie podniesienie efektywności energetycznej obiektu oraz redukcję poziomu emisji gazów i pyłów.

–  Dzięki realizacji projektu zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynku zostanie zredukowane o 62,66% względem stanu sprzed realizacji projektu, zapotrzebowanie na energię końcową spadnie o 69,83%, zużycie energii zostanie zredukowane o 35,26%, a zużycie energii cieplnej będzie zredukowane o 71,59% względem stanu sprzed realizacji projektu – podkreślano podczas podpisywania umowy z wykonawcą prac.

Remont trwał kilka miesięcy, a zakres wykonanych prac był imponujący. Wymieniono wyeksploatowane kotły i instalację CO, zainstalowano wentylację mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropy a także wymieniono okna, drzwi oraz oświetlenie. Przy tej okazji także wnętrza urzędu doczekały się odświeżenia, co dodatkowo podniosło ich estetykę.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 1.474.140,23zł, co stanowiło aż 60% kosztów kwalifikowanych projektu.

UG Kęty

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

Send this to a friend