Informacje

GROJEC. Ulica Beskidzka (DW 948) zostanie wyremontowana

Do 28 października r. będą trwały roboty drogowe obejmujące przebudowę DW 948 – ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570- Etap I (odc. 015 km 4+522- 4+852) – tj. na odcinku od ul. M. Radziwiłł w kierunku Kęt.

Zakres robót:

  • poszerzenie pasa ruchu DW 948
  • przebudowa skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. M. Radziwiłł
  • budowa chodnika
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • budowa oświetlenia ulicznego
  • przebudowę zjazów

W trakcie realizacji zadania wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace potrwają do 28 października 2022 r.

Gmina Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend