Informacje

BRZESZCZE. Mieszkańcy doczekali się rewitalizacji parku miejskiego

Zakończyły się roboty budowlane w ramach rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach. W odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach (zadanie wieloletnie)”, na które Gmina Brzeszcze pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, wzięli udział zaproszeni przez Burmistrza Radosława Szota goście: przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, radni Gminy Brzeszcze, Agencji Komunalnej oraz Ośrodka Kultury w Brzeszczach.
Wykonawcą robót była firma Krisbud sp. z o.o. z Trzebini. Nadzór inwestorski pełniła firma INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk z Zawiercia. Przekazanie placu budowy miało miejsce w maju 2021 roku, inwestycję zrealizowano w terminie wskazanym w umowie, tj. do listopada 2022 roku.

Zadanie realizowano w perspektywie dwuletniej, w następującym podziale robót:

1) prace wykonane w 2021 r.:

 • wykonanie prac rozbiórkowych oraz wyburzeniowych i utylizacyjnych, wycinka zieleni kolidującej z inwestycją,
 • przebudowa kanalizacji, wykonanie drenażu obszaru objętego inwestycją,
 • wykonanie przyłączy elektrycznych, oświetlenia i monitoringu,
 • budowa miejsca rekreacji (boisko, plac zabaw, streetworkoutu, części dog parku),
 • wykonanie części nawierzchni asfaltowych oraz z kostki brukowej,
 • wykonanie fundamentów żelbetowych dla budynków kontenerowych kawiarni i toalet, fundamentów pergol i trejaży, betonowych ławek widowni amfiteatru oraz elementów stanu surowego rozbudowywanej sceny amfiteatru.

2) prace wykonane w 2022 r.:

 • wykonanie części nawierzchni asfaltowych oraz z kostki brukowej,
 • wykonanie części dog parku,
 • montaż małej architektury (ławeczki, pergole, trejaże itp.),
 • remont muszli koncertowej,
 • budowa toalet,
 • budowa obiektu gastronomicznego,
 • zieleń, wykonanie nasadzeń.

Do końca listopada br. odebrane zostaną także pozostałe roboty i dostawy zlecone w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach”, tj. budowa skateparku, przebudowa fontanny, dostawa lodowiska (planuje się uruchomienie lodowiska w przyszłym sezonie na terenie parkowego boiska).

Protokoły odbioru robót stanowią podstawę do zgłoszenia zakończenia realizacji inwestycji do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu oraz organów zobowiązanych do wydania stosownych opinii i zezwoleń (m.in. SANEPiD, straż pożarna). Po uzyskaniu oświadczenia o braku sprzeciwu tych instytucji do zgłoszonych robót park zostanie oddany od użytkowania.

Zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach”, mające na celu uzyskanie atrakcyjnego i estetycznego wyglądu parku miejskiego, na obszarze którego znajduje się Miejsce Pamięci, realizowane jest w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI 2021-2025, Priorytet 5. „Poprawa dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim”. Kwota przyznanej dotacji 7,7 miliona złotych.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend