Biznes

Trendy wśród tegorocznych maturzystów: studia czy rynek pracy?

Nowe wyzwania i wybory

Rok 2024 przynosi kolejną falę maturzystów, którzy stają przed jednym z najważniejszych wyborów w ich życiu: podjąć studia wyższe czy od razu wkroczyć na rynek pracy? Decyzja ta nie jest łatwa
i zależy od wielu czynników, zarówno osobistych, jak i związanych z dynamiką współczesnego rynku pracy. Przeanalizujmy, jakie trendy dominują wśród tegorocznych absolwentów szkół średnich oraz jakie konsekwencje niosą za sobą każde z ich wyborów.

Rosnąca popularność niektórych kierunków studiów

Ostatnie lata pokazują wyraźny wzrost zainteresowania kierunkami technicznymi, naukami ścisłymi
i medycznymi. Informatyka, inżynieria, biotechnologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, dietetyka czy kierunki lekarskie to tylko niektóre z popularnych wyborów wśród maturzystów. Tego rodzaju kierunki oferują solidne perspektywy zatrudnienia, co przyciąga młodych ludzi szukających stabilności zawodowej i atrakcyjnych zarobków. Absolwenci szkół wyższych znacznie szybciej znajdują pracę w swoim zawodzie i mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia w porównaniu do swoich rówieśników.

Kierunki humanistyczne: wciąż popularne, ale z wyzwaniami

Mimo, że kierunki humanistyczne, takie jak; filologia, pedagogika, historia czy socjologia nadal cieszą się zainteresowaniem, ich absolwenci często napotykają trudności w znalezieniu pracy zgodnej z ich wykształceniem. Niemniej jednak, te dziedziny kształcą umiejętności miękkie, czyli krytyczne myślenie, analiza czy komunikacja, które są coraz bardziej cenione na rynku pracy. Pracodawcy szukają pracowników z szerokim wachlarzem kompetencji, co sprawia, że humaniści mogą odnaleźć się w wielu różnych branżach.

Bezpośrednie wejście na rynek pracy

Coraz więcej maturzystów decyduje się na rezygnację z dalszej edukacji na rzecz natychmiastowego wejścia na rynek pracy. Wiele branż,  m.in.: IT, sprzedaż, gastronomia czy usługi, oferują możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego bez konieczności posiadania dyplomu. Takie podejście pozwala młodym ludziom na szybkie rozpoczęcie kariery zawodowej i zdobycie praktycznych umiejętności, co może być kluczowe w dalszym rozwoju zawodowym, jednak brak specjalistycznego wykształcenia może znacząco ograniczyć ten rozwój w dłuższej perspektywie czasu.

Rynek pracy: perspektywy i wyzwania

Współczesny rynek pracy jest dynamiczny i pełen wyzwań. Osoby, które decydują się na podjęcie pracy bezpośrednio po maturze, mogą liczyć na szybkie zdobycie doświadczenia zawodowego, co jest cenione przez pracodawców. Branże takie jak: IT czy nowe technologie często bardziej cenią umiejętności praktyczne niż formalne wykształcenie. Z drugiej strony, posiadanie dyplomu wyższej uczelni otwiera drzwi do prestiżowych stanowisk oraz lepszych wynagrodzeń w dłuższej perspektywie.

Porównanie szans: studia vs. bezpośrednia praca

Porównanie szans zawodowych maturzystów, którzy podjęli studia i tych, którzy zdecydowali się na pracę, jest skomplikowane. Absolwenci studiów wyższych mają dostęp do szerszego spektrum możliwości zawodowych, zwłaszcza w specjalistycznych dziedzinach. Mogą również liczyć na wyższe zarobki i lepsze warunki pracy. Z drugiej strony, osoby, które wcześniej rozpoczęły karierę zawodową, szybciej zdobywają doświadczenie i praktyczne umiejętności, jednak brak specjalistycznego wykształcenia często uniemożliwia im awansowanie na wyższe stanowisko.

Warto również zauważyć, że rynek pracy coraz bardziej ceni elastyczność i zdolność do adaptacji. Zarówno doświadczenie zawodowe, jak i formalne wykształcenie są ważne, a ich wartość zależy od specyfiki danej branży. Dlatego kluczowe jest, aby młodzi ludzie dokonywali świadomych wyborów, biorąc pod uwagę swoje indywidualne predyspozycje, zainteresowania i cele zawodowe.

Podsumowanie

Tegoroczni maturzyści stoją przed trudnym wyborem między kontynuacją edukacji a bezpośrednim wejściem na rynek pracy. Każda z tych dróg ma swoje zalety i wyzwania. Studia wyższe oferują głębszą wiedzę i lepsze perspektywy zawodowe w specjalistycznych dziedzinach, podczas gdy bezpośrednia praca pozwala na szybkie zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności. Ostateczna decyzja zależy od indywidualnych preferencji, czy celów zawodowych młodych ludzi oraz od dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy.

Jeżeli i Ty stoisz teraz przed ważnym wyborem dotyczącym Twojej przyszłości – czy kontynuować naukę na studiach wyższych, czy od razu rozpocząć pracę zawodową, to wiedz, że każda z tych dróg ma swoje zalety i może prowadzić do sukcesu. Istnieje sposób, aby połączyć zdobywanie wiedzy
z praktycznym doświadczeniem zawodowym. W Małopolsce znajduje się uczelnia państwowa, która oferuje takie możliwości.

Podjęcie studiów w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, która słynie z programów edukacyjnych łączących solidną wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, pozwala studentom na zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie nauki, co jest ogromnym atutem na rynku pracy.

Uczelnia oferuje kierunki, które są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Programy studiów są opracowywane we współpracy z przedsiębiorstwami, co gwarantuje, że zdobywana wiedza i umiejętności są praktyczne, a także przydatne w rzeczywistych warunkach zawodowych.

Studenci mają możliwość odbywania praktyk w renomowanych firmach i instytucjach. To nie tylko doskonała okazja do zdobycia doświadczenia, ale również możliwość nawiązania kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować ofertą pracy po ukończeniu studiów lub nawet w trakcie ich trwania.

Uczelnia aktywnie współpracuje z lokalnym przemysłem i biznesem, co oznacza, że studenci mają dostęp do najnowszych technologii oraz metod pracy stosowanych w różnych branżach.

MUP Oświęcim oferuje wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, a także wyjazdy studyjne
i spotkania z praktykami, które pomagają studentom w planowaniu oraz rozwijaniu swojej kariery zawodowej. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Wejdź na www.uczelniaoswiecim.edu.pl/rekrutacja i sprawdź dostępne kierunki studiów, by zobaczyć, które z nich najlepiej odpowiadają Twoim zainteresowaniom i celom zawodowym.
Zapraszamy!

art. partnerski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend