Informacje

Sprzedajesz firmę? Kluczowe kroki do udanej transakcji

Sprzedaż firmy, to proces długofalowy, wymagający starannego przygotowania oraz wykonania na każdym etapie jego realizacji. Warto przygotować się do tego procesu bardzo dokładnie, aby nie popełnić błędów. Niezwykle istotne jest przy tym, w jakiej kondycji jest firma, gdy podejmujemy decyzję o jej sprzedaży.

Więcej zdjęć: bizneskontakt.pl

Sprzedajesz firmę? Kluczowe kroki do udanej transakcji
Sprzedajesz firmę? Kluczowe kroki do udanej transakcji

Podjęcie decyzji o sprzedaży firmy nie jest łatwe, jednak, jeśli już skłaniamy się do podjęcia takiej decyzji, poszukiwanie potencjalnego inwestora powinniśmy rozpocząć, gdy interesy idą dobrze. Jak przebiega cały proces sprzedaży, zależy częściowo od branży, w której dana firma działa, nie mniej jednak składa się on z kilku etapów, takich jak przygotowanie, optymalizacja wartości firmy, jej wycena, poszukiwanie inwestora, negocjacje, finalizacja sprzedaży. Opracowując strategię sprzedaży, nie należ zapominać o okresie posprzedażowym, tzw. przejściowym, kiedy to sprzedający po zakończeniu transakcji ma do przekazania nabywcy spraw z wielu obszarów działalności firmy.

Przygotowanie firmy do sprzedaży – opracowanie strategii

Pierwszym krokiem na drodze do sprzedaży firmy jest przeprowadzenie dokładnej analizy finansowej oraz operacyjnej w firmie. Na tym etapie porządkujemy dokumentację prawną, finansową oraz biznesową. Należy przeprowadzić diagnozę funkcjonowania firmy w takich obszarach jak m.in.: organizacja pracy, obsługa dostaw, klientów, posiadane ewentualne licencje, patenty, jak działa promocja itp. Sporządzenie diagnozy stanu przedsiębiorstwa pozwoli jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, czy jest to właściwy czas na sprzedaż firmy.

Rozpoczęcie przygotowań do sprzedaży firmy i prac nad planem strategicznym powinno nastąpić odpowiednio wcześnie, nawet na kilkanaście miesięcy przed uruchomieniem samego procesu sprzedaży firmy.

Zwiększenie atrakcyjności firmy

Ten etap poświęcony jest dokonaniu koniecznych zmian w działalności firmy, których efektem będzie zmaksymalizowanie wartości firmy oraz zwiększenie jej atrakcyjności dla przyszłych inwestorów. Jest to również czas na zdobycie wymaganych zgód, pozwoleń, licencji, od których posiadania zależy dalsze funkcjonowanie firmy, a bez których do transakcji może w ogóle nie dojść.
Okres przeprowadzenia koniecznych zmian może potrwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, dlatego pewne czynności należy uruchomić już na etapie przygotowawczym.

Dokonanie wyceny firmy

Przeprowadzenie rzetelnej wyceny firmy jest kluczowe w całym procesie sprzedaży zarówno dla sprzedającego, jak również dla potencjalnych inwestorów. Znajomość wartości firmy, określoną na podstawie profesjonalnie wykonanej wyceny ułatwi przyszłe negocjacje.

Z uwagi na konieczność profesjonalnego przeprowadzenia wyceny, jej wiarygodności i rzetelności przeprowadzenie wyceny firmy zaleca się powierzyć ekspertom, wyspecjalizowanym podmiotom, którzy dokonają wyceny w oparciu o aktywa, przychody, zyski oraz potencjalny wzrost firmy.

Przygotowanie oferty sprzedaży

Sporządzenie atrakcyjnej oferty sprzedaży może korzystnie wpłynąć na znalezienie odpowiedniego inwestora, a także ułatwić przebieg negocjacji.
Oferta sprzedaży firmy powinna zawierać dokładne warunki umowy. Ważne jest umieszczenie szczegółowego opisu działalności firmy, takich jak forma prawna firmy, czym się zajmuje, gdzie jest jej lokalizacja, jakie firma posiada nieruchomości, jaka jest liczba pracowników, jaka jest pozycja firmy na rynku, przedstawienie rzetelnych danych ekonomicznych oraz dokumentacji finansowej. W ofercie musi się również znaleźć proponowana cena sprzedaży firmy oraz ewentualne dodatkowe opłaty. Dobrze jest również zachęcić potencjalnych nabywców przestawieniem planów rozwoju firmy.

A trakcyjność oferty zwiększa wizualizacja oferty, nie należy więc zapominać o umieszczeniu w ofercie bogatej serii zdjęć, pokażą firmę w prawdziwym, a za razem atrakcyjnym ujęciu.
Po upublicznieniu oferty warto ją udostępnić w mediach społecznościowych, czy branżowych serwisach ogłoszeniowych.

Negocjacje

Jednym z ważnych elementów w procesie sprzedaży firmy jest prowadzenie negocjacji z potencjalnym inwestorem, lub też, co się również stosuje, z wieloma zainteresowanymi inwestorami równolegle, którzy są świadomi konkurencji. Warto jednak pamiętać iż błędy popełnione podczas negocjacji mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Podczas rozmowy z inwestorem należy przedstawiać konkretne, rzetelne dane i informacje o firmie, unikać należy informacji zbyt ogólnych, pozbawionych konkretów.
Należy również poinformować rozmówcę o potencjalnych ryzykach, jeśli mogą one wystąpić. Należy przedstawić potencjalnemu inwestorowi przewidywane zyski wraz z prognoza, kiedy mogą się pojawić, ale również należy poinformować o potencjalnym ryzyku poniesienia strat, jeśli mamy takie dane. Ukrywanie informacji może być utratą naszej wiarygodności wobec inwestora.
Aby transakcja sprzedaży firmy mogła dojść do skutku, strony negocjacji muszą osiągnąć porozumienie, co do warunków sprzedaży, które będą zadawalały obie strony.

Okres przejściowy

Po sfinalizowaniu transakcji sprzedający zaangażowany jest jeszcze w przekazanie nowemu właścicielowi spraw firmy z różnych obszarów. W okresie przejściowym sprzedający pomaga również nabywcy płynne przejęcie firmy.

art. partnerski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend