Informacje, Kultura, Sport, Wideo

ROZMOWA. Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych w powiecie oświęcimskim – „Program za życiem”

Dzieci zagrożone niepełnosprawnością mogą liczyć na fachowe wsparcie w powiecie oświęcimskim. W 2022 roku rusza druga edycja rządowego kompleksowego programu wsparcia dla rodzin, znana pod nazwą „Za życiem”. Decyzją Zarządu Powiatu na Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy został wskazany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu. Program przewiduje wsparcie rehabilitacyjne i terapeutyczne dla dzieci w wieku od 2 m-ca do 6 roku życia. W ramach zadań przewidziane jest także wsparcie rodziców w kierowaniu do specjalistów oraz instruowanie w zakresie systematycznych działań niwelujących zagrożenia i istniejące u dzieci dysfunkcje.

Zadanie realizowane będzie przez kolejne 4 lata, począwszy jeszcze od 2022 roku do 2026. W obecnym stanie rzeczy wniosek Zarządu Powiatu musi zyskać „asygnatę rządową” i finansową dotację na ten cel.

Do końca sierpnia 2022 roku Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu kieruje jeszcze Jacek Polak, dyrektor SOSW. W jego obowiązkach będzie także kierowanie Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjn-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym. Kilka pytań skierowaliśmy do dyrektora dla wyjaśnienia najbliższych działań programu „Za życiem”.

Czy program jest potrzebny i daje realną pomoc rodzinom i dzieciom?

Zdecydowanie tak. Przez okres trwania poprzedniej edycji programu, rokrocznie opieką obejmowaliśmy około 40 dzieci (i rodzin). Opieka polegała na udzielaniu wsparcia oraz informacji dla rodziców, potrzebnych do planowania jak najszerszych działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Jednocześnie poprzez działania rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne, neurologopedyczne, logopedyczne oraz pedagogiczne (w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i surdopedagogiki, integracji sensorycznej) pracowaliśmy nad usprawnianiem dzieci w wieku od 2 m-ca życia do 6 roku życia. Rodzice dzieci niepełnosprawnych objętych opieką przez SOSW-WOKRO – w ankietach, ale także w indywidualnych ocenach, wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat świadczonej pomocy w ramach tego programu. Akcentowano wysoki poziom kompetencji i zaangażowania terapeutów i realne korzyści z udziału w programie.

Kiedy fizycznie rozpoczną się zajęcia?

Czekamy na decyzje MEiN i pieniądze na projekt. W dalszej kolejności trzeba będzie przygotować zamówienie publiczne na realizację zadań projektu, rozstrzygnąć przetarg na zadanie w 2022 roku, a potem ogłosić nabór. Trzeba też będzie skompletować zespół terapeutów i rehabilitantów. Już dzisiaj naszą największą troską jest skuteczne dotarcie do doświadczonych rehabilitantów, którzy na warunkach określonych w programie zechcą związać się umową i pracą z naszym WOKRO. W dużej mierze, właśnie od ilości rehabilitantów, których uda się pozyskać do projektu, zależeć będzie jak dużo dzieci będzie można objąć rehabilitacją/fizjoterapią. Jako Ośrodek koordynujący realizację programu bardzo liczymy na zainteresowanie wykwalifikowanej kadry udziałem w programie „Za życiem”. Do obecnie funkcjonujących instytucji i stowarzyszeń na lokalnym rynku, zajmujących się rehabilitacją dzieci i terapią różnych dysfunkcji, skierowaliśmy zapytania o współpracę. Do końca stycznia oczekujemy na odpowiedzi. Także poprzez to medium kierujemy się z apelem do wszystkich terapeutów/fizjoterapeutów i rehabilitantów o kontakt z SOSW Oświęcim. Planujemy także dotrzeć do szerokiego ogółu mieszkańców, z informacją o szczegółach programu „Za życiem”, korzystając z pośrednictwa urzędów gminnych, ośrodków zdrowia i placówek oświatowych.

Mamy nadzieje, że po spełnieniu warunków organizacyjnych nabór do programu ogłosimy w okresie kwiecień-maj. Fizyczny start zajęć w ramach programu „Za życiem” realnie może rozpocząć się w miesiącu czerwcu. Oczywiście, jeśli tylko będzie to możliwe o wcześniejszym

rozpoczęciu zajęć będziemy informować poprzez przygotowywaną stronę www.soswoswiecim.wokro.pl, portale społecznościowe i lokalne media (elektroniczne i papierowe).

Czy już dzisiaj zainteresowani mogą kierować się z pytaniami do SOSW?

Oczywiście tak. Będziemy – za zgodą zainteresowanych rodziców – budować bazę bezpośredniego kontaktu z rodzicami i poprzez ten kontakt bieżąco informować o kolejnych działaniach w programie.

Bieżąco w mediach społecznościowych jesteśmy widoczni: fb – Wokro Soswoswiecim

 

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. Dlaczego ten nowo wybudowany budynek (patrz zdjęcie wyżej) jest taki brzydki? Kto to projektował?, Kto dobierał materiały wykończeniowe na elewacje? Kto wziął za to kasę i zaserwował biednym dzieciom takiego paszkwila architektonicznego ? (żeby nie było – bryły, czy funkcjonalności obiektu się nie czepiam). Dlaczego to co miało zdobić elewacje w tym przypadku okrutnie szpeci?

Send this to a friend