Informacje, Kultura

REGION. Plan Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej

12 marca odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicemarszałka Tomasza Urynowicza oraz Iwony Gibas z Zarządu Województwa. Spotkanie poświęcone było Założeniom do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej, które Zarząd Województwa Małopolskiego kieruje do nieformalnych konsultacji społecznych.

Od 2020 roku trwają prace nad przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w ramach którego mają być wdrażane instrumenty finansowe, w tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmujący dotacje dla podregionów dotkniętych skutkami transformacji węglowej.

W wyniku wielomiesięcznych starań samorządu województwa, Rząd RP ujął w projekcie Umowy Partnerstwa województwo małopolskie, jako jedno z sześciu województw, które będą mogły realizować CP6. Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, proponując objęcie wsparciem obszar Małopolski Zachodniej.

Propozycja ta ma być przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską w drugiej połowie bieżącego roku. Podstawą negocjacji mają być zapisy projektu Umowy Partnerstwa oraz projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji przygotowany wraz z partnerami społeczno-gospodarczymi przez władze Województwa i zatwierdzony przez Rząd RP.

W związku z koniecznością sporządzenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej, Departament Zrównoważonego Rozwoju przygotował materiał pn. Założenia do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej, który opisuje istotne tło, kontekst i potencjalne skutki transformacji energetycznej tego podregionu, jako jednego z polskich regionów węglowych, a jednocześnie najbardziej narażonej na skutki tych przemian części Małopolski.

Założenia do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej stanowią wstęp do opracowania właściwego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej. Przedstawienie docelowego projektu Planu do formalnych konsultacji społecznych planowane jest na przełomie maja i czerwca br. Jednak już teraz chcemy skierować do Państwa dokument, który określi planowane cele i kierunki transformacji energetycznej regionu

– podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego do spraw Sprawiedliwej Transformacji

Jako główny cel transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej określono konieczność złagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji Małopolski Zachodniej w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. To region, w którym tysiące ludzi jest związanych z sektorem górnictwa. Transformacja energetyczna zachodzi na całym świecie i jest procesem nieuchronnym. Trzeba zrobić wszystko, by odpowiednio zadbać o ludzi, lokalne społeczności, które są w centrum tych zmian

– zaznacza Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

W przygotowanym materiale zawarte zostały m.in.:

  • diagnoza społeczna, gospodarcza i środowiskowa Małopolski Zachodniej w kontekście postępujących przemian związanych z procesem sprawiedliwej transformacji,
  • uzasadnienie dla delimitacji obszaru transformacji energetycznej w Małopolsce,
  • podsumowanie przewidywanych skutków transformacji energetycznej w Małopolsce,
  • rekomendacje dla sporządzenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej – w szczególności proponowane cele i kierunki transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej,
  • analiza spójności celów wskazanych w Założeniach do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej z dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

Z dokumentem można zapoznać się poniżej. Zainteresowane zagadnieniem osoby i podmioty prosimy o wnoszenie uwag, propozycji i uzupełnień w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 roku, za pośrednictwem formularza internetowego umieszczonego pod załączonym linkiem.

W razie problemów technicznych z obsługą formularza prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Zrównoważonego Rozwoju (tel.: 12 29 90 900, e-mail: sekretariat.zr@umwm.malopolska.pl).

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. Wszyscy już wiedzą, że to pałac w Borkówku, dom w Lanckoronie, dom w Stróży, willa w Łężkowicach, dwa luksusowe mieszkania w Myślenicach, willa w Sasinie, domki letniskowe pod wynajem w Kopalinie, itd. Pewnie jest tego więcej, bo dziennikarze ciągle coś znajdują, albo Obajtka formalnie, albo przepisane na pociotków.
    Mniej oglądania tvpiss, a więcej przytomności ci życzę.

  2. Jak pis mówi, że coś ma być sprawiedliwe, to już z góry można przewidzieć, że będzie niesprawiedliwe. Czyli jak zwykle, więcej kasy dla pisowskich samorządów Zatora i Brzeszcz i nic dla całej reszty powiatu.

Send this to a friend