Informacje

POWIAT. Żołnierze z koszar w Oświęcimiu na starej fotografii

Muzeum Śląskie

W zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach znajduje się ciekawe zdjęcie, które przedstawia uczestników kursu podoficerskiego, żołnierzy 6 kompanii szkolnej II batalionu 73 Pułku Piechoty, który w okresie międzywojennym stacjonował w Oświęcimiu. W opustoszałych blokach koszarowych Niemcy utworzyli w czerwcu 1940 r. obóz Auschwitz.

Na fotografii, wykonanej osiemdziesiąt sześć lat temu, przed żołnierzami znajduje się tablica, którą trzymają oni w rękach, z napisem: „6 kompania szkolna, 73 pp., 25.IX.35 – 7.III.36 r.” Był to najprawdopodobniej ostatni dzień wspomnianego kursu podoficerskiego, 7 marca 1936 r.

Właścicielem tego zdjęcia był starszy szeregowy Jerzy Kmita, pochodzący z Będzina, który na fotografii stoi w ostatnim rzędzie, czwarty od lewej.

Żołnierz ten urodził się w 1913 r., odbywał  18 miesięczną zasadniczą służbę wojskową w 8 kompanii Pułku w latach 1935-1936. Więcej o tym zdjęciu można przeczytać w numerze trzecim „Kuriera Historycznego Oświęcim”, który co dopiero ukazał się drukiem.

Pisze na ten temat Jarosław Ptaszkowski w artykule „Bohaterzy ze starej fotografii” ustalając, że widoczny na niej trzeci od prawej w drugim rzędzie to ppor. Jan Wawrzyczek, dowódca kompanii karabinów maszynowych w oświęcimskich koszarach.

Podczas okupacji niemieckiej był on od 1943 r. komendantem Obwodu Oświęcimskiego Armii Krajowej, utworzył oddział partyzancki „Sosienki”, organizował ucieczki więźniów KL Auschwitz. Po wojnie represjonowali go komuniści.

Obecnie w koszarach na Osiedlu rtm. Witolda Pileckiego, utworzonych w dawnych blokach poobozowych, dobudowanych przez Niemców w czasie istnienia obozu Auschwitz, które przez 10 ostatnich lat stały puste, znów będę stacjonować polscy żołnierze.

W ramach 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej tworzony jest w nich batalion lekkiej piechoty, który będzie nosił Imię dzielnego dowódcy „Sosienek”, walczącego kiedyś pod drutami KL Auschwitz. 

Adam Cyra

Oświęcim, 22 grudnia 2022 r.

https://muzeumslaskie.pl/pl/work/zycie-codzienne-zolnierzy-garnizonu-gornoslaskiego-okresie-miedzywojennym-mskddmfp452/

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend