Informacje

POWIAT. Zmiany warty na komisariatach Policji w Brzeszczach i Chełmku

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę: podinspektora Piotra Grabowskiego, komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach, oraz zastępcy komendanta tej placówki, aspiranta sztabowego Jana Słowiaka. Nowego szefa – oprócz wspomnianego już komisariatu w Brzeszczach – ma także komisariat w Chełmku.

 

– I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, młodszy inspektor Paweł Ślęczkowski, w słowach podziękowania za wzorową służbę na rzecz społeczeństwa, skierowanych do komendantów komisariatu Policji w Brzeszczach, podkreślił ich rzetelność, duże doświadczenie oraz zaangażowanie we wszystkie działania, które realizowali lub nadzorowali komendanci – relacjonuje asp. szt. Małgorzata Jurecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Przechodzący na emeryturę po 33 latach służby w Policji podinspektor Piotr Grabowski oraz aspirant sztabowy Jan Słowiak, przechodzący na emeryturę po 26 latach służby w Policji, podziękowali kierownictwu oświęcimskiej jednostki, policjantom i pracownikom Policji, za okazaną serdeczność, zaufanie i zrozumienie oraz bardzo dobrą współpracę w realizacji wspólnego celu, którym było dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.

W następnej części uroczystości odczytano rozkazy personalne dotyczące zmian na stanowiskach komendantów Komisariatu Policji w Brzeszczach oraz Chełmku.

Powołany na stanowisko komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach został nadkomisarz Łukasz Piątek, dotychczasowy szef komisariatu Policji w Chełmku.

Natomiast pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Chełmku, komendant powiatowy Policji w Oświęcimiu, powierzył aspirantowi sztabowemu Grzegorzowi Czardybanowi, dotychczasowemu kierownikowi referatu dochodzeniowo-śledczego oświęcimskiej komendy Policji.

 

(Źródło i foto: KPP w Oświęcimiu)

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend