Informacje

POWIAT. Zakończył się I etap budowy obwodnicy Kęt

Po skomplikowanych procedurach związanych z odbiorem infrastruktury kolejowej, drogowej i odwadniającej oraz po uzyskaniu pozytywnych decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu nowy odcinek kęckiej obwodnicy został otwarty 12 września.

Zakres inwestycji objął m.in.:

– budowę odcinka obwodnicy długości 475 m, w tym drogę klasy Z jednojezdniową z chodnikiem, ścieżką rowerową, dwoma zatokami autobusowymi oraz skrzyżowaniem z ul. Sobieskiego w formie ronda,

– budowę kanalizacji deszczowej: kanał główny grawitacyjny, przykanaliki, studnie rewizyjne żelbetowe, komora rozprężna, studzienki ściekowe, dwukomorowe osadniki wirowe, pompownia wód deszczowych z rurociągiem tłocznym, zbiornik rurowy,

– budowę wiaduktu kolejowego w ciągu linii L-117 Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko-Biała wraz z przebudową kolidujących sieci SRK i teletechnicznych sieci kolejowych.- budowę odcinka obwodnicy długości 475 m, w tym drogę klasy Z jednojezdniową z chodnikiem, ścieżką rowerową, dwoma zatokami autobusowymi oraz skrzyżowaniem z ul. Sobieskiego w formie ronda,

– budowę kanalizacji deszczowej: kanał główny grawitacyjny, przykanaliki, studnie rewizyjne żelbetowe, komora rozprężna, studzienki ściekowe, dwukomorowe osadniki wirowe, pompownia wód deszczowych z rurociągiem tłocznym, zbiornik rurowy,

– budowę wiaduktu kolejowego w ciągu linii L-117 Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko-Biała wraz z przebudową kolidujących sieci SRK i teletechnicznych sieci kolejowych.

Źródło: kety.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. A w Oświęcimiu budują drogę bez oddzielnego pasa rowerowego wąską =. Chwierut tu rowerem nie jeździ

Send this to a friend