Informacje

POWIAT. Wsparcie dla uczniów w ramach Pakietu Edukacyjnego MTA

Uczniowie z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego otrzymają nowoczesny sprzęt do nauki zdalnej. Przedstawiciele szkół odebrali dziś promesy z rąk członków zarządu województwa: Marty Malec-Lech i Iwony Gibas. W uroczystym spotkaniu wzięli również udział Rafał Kosowski, radny, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Andrzej Wójcik – radny, przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

Wsparcie i działania Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół w zakresie prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

Przekazane dzisiaj promesy, to ogromne i realne wsparcie dla szkół, nauczycieli i uczniów. Dziś także przekazałyśmy 58 laptopów dla uczniów i nauczycieli techników oraz szkół branżowych z powiatu chrzanowskiego, które są niezbędne podczas nauczania zdalnego w trakcie pandemii

– powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Działania skierowane na rozwój i edukację małopolskich uczniów są jednym z naszych priorytetów. Cieszę się niezmiernie, że otrzymane wsparcie wesprze nauczanie zdalne i umożliwi łatwiejszy i szybszy kontakt nauczycielom i uczniom

– powiedziała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Przypominamy, że w ramach realizowanego projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych realizowane jest wsparcie związane z:

  • zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, dostępu do Internetu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, wysokość środków przeznaczona na ten cel łącznie wynosi niemal 13 mln zł,
  • zakupem wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu rozpoczęcia transformacji cyfrowej 22 szkół modelowych, która będzie kompleksowo wspierana w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. Wysokość środków wynosi prawie 2 mln zł. Wartości grantu dla jednej szkoły wynosi do 90 tys. zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu komputerowego dla małopolskich szkół zawodowych do nauczania zdalnego  przeznaczył blisko 4 mln zł. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zostały zaplanowane pokaźne środki finansowe na wsparcie edukacji przede wszystkim na: rozwój talentów, programy stypendialne, rozwój kompetencji uniwersalnych, kompetencji przyszłości w tym kompetencji 4.0, współprace szkół z przedsiębiorcami, rozwój kształcenia zawodowego, naukę języków obcych w przedszkolach, szkolenia dla nauczycieli.

W niedługim czasie powstanie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon – centrum nauki,  której celem jest prowadzenie edukacji poprzez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe, projekty badawcze i społeczne, jak również integrację środowiska edukacyjnego. Realizowane działania są spójne ze Strategią WM 2030. Planowane wysokość środków finansowych na edukacje w nowej perspektywie będzie porównywalna do obecnej, która wynosi ponad 800 mln zł.

W ramach komponentu Pakietu Edukacyjnego MTA – grant 1 związanego z zakupem sprzętu komputerowego dla uczniów szkół, które kształcą ogólnie, zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy, komputery typu all in one,  tablety) w liczbie 4 692 sztuk,  który trafi łącznie do 970 szkół i placówek z terenu Województwa Małopolskiego na łączną kwotę wynoszącą niemal 13 mln zł.

Przypomnijmy także, że Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach kompleksowej strategii działania pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa przeznaczył środki finansowe dla poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także na edukację i nauczanie. Opiewający na ok. 60 mln zł Pakiet Edukacyjny, współfinansowany ze środków unijnych oraz Budżetu Województwa Małopolskiego jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie centralnym, nastawionym na wsparcie nauczania zdalnego, a także włączania nowoczesnych metod i technik kształcenia w proces dydaktyczny.

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. Podbijam komentarz Pani Krystyny i może przy tej okazji zaproponuję stworzenie tutaj katalogu nierzetelności nauczycieli.
    Przykład ze szkoły mojego syna: W-F polegał na oglądaniu filmów na YT (niektórych nawet kilkakrotnie). Ja wiem, że akurat wychowanie fizyczne w czasie pandemii to jest pewien problem, ale na własne oczy widziałem nauczyciela w innej szkole, który przed kamerą pokazywał uczniom ćwiczenia i wymagał od nich, by się pokazali i robili, to co on.

  2. Przydałby się jeszcze jakiś program w ramach którego nauczycielka geografii ze szkoły mojego syna nie odwoływałaby połowy zajęć zdalnych a drugiej połowy nie kończyła po 15 minutach…

    Można w szkołach można wszystko (jak ma się kasę), z wyjątkiem solidności, kompetencji i zwykłej uczciwości nauczycieli… To jest w oświęcimskich szkołach największy problem.

Send this to a friend