Biznes, Informacje

POWIAT. Umowa podpisana na budowę drogi S1 Oświęcim-Dankowice

Przy wykorzystaniu łączy internetowych, w obecności m.in. Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Posła Rafała Bochenka w GDDKiA w Katowicach, podpisana została umowa na odcinek S1, bardzo istotny dla Oświęcimia i Powiatu Oświęcimskiego, 15 km odcinek drogi po zupełnie nowym śladzie Oświęcim-Dankowice.

Długo oczekiwane i ostateczne rozstrzygnięcie postępowań w krakowskim oddziale GDDKiA na kolejny element układu komunikacyjnego S1 z trzecim mostem na Sole w Oświęcimiu już wkrótce. Budujemy drogi ważne dla Mieszkańców i odwiedzających Miasto Oświęcim i Ziemię Oświęcimską, budujemy polską gospodarkę i walczymy o miejsca pracy! Budujemy przyszłość Oświęcimia i Powiatu Oświęcimskiego.

Informuje wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec na swoim profilu Facebook.


Ponad 15-kilometrowy odcinek nowej drogi wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil Central Europe, za kwotę 989 751 443,10 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące.

Obowiązki wykonawcy
Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania w pierwszej kolejności zostanie ona zaprojektowana, następnie w oparciu o wykonany i zatwierdzony projekt wybudowana wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji pozwalających na użytkowanie tej trasy. Wykonawca będzie miał za zadanie wybudować m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Termin realizacji robót
Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z umową zostaną ukończone w terminie nie dłuższym niż 33 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, które trwają pomiędzy 15 grudnia a 15 marca. Czas projektowana nie jest objęty wyłączeniami.

Trzy odcinki S1 i obwodnica Oświęcimia
Ta umowa, to pierwsza z trzech, które planujemy podpisać w najbliższym czasie. W pozostałych dwóch przetargach badanie i ocena dokumentów złożonych przez wykonawców znajduje się już w końcowej fazie. Przewidujemy, że do wyboru najkorzystniejszej oferty może dojść na przełomie maja i czerwca br. Te odcinki również realizowane będę w formule „Projektuj i buduj”.

W ramach budowy drogi S1 Mysłowice – Bielsko Biała zostanie zrealizowany jeszcze jeden odcinek drogi krajowej o długości nieco ponad 9 km, który będzie stanowił obwodnicę Oświęcimia. Jest on obecnie na etapie postępowania przetargowego. Więcej o tej inwestycji dowiesz się tutaj .

Odcinki realizacyjne dla S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

GDDKiA

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim
(bez węzła), w zakres którego wchodzą:
– droga ekspresowa o długości 12,865 km
– obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
– trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
– jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo
-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód
(klasa III)

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice,
w zakres którego wchodzą:
– droga ekspresowa o długości 15,165 km
– trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

Odcinek III: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem),
w zakres którego wchodzą:
– droga ekspresowa o długości 12,02 km
– dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
– jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo
-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice
Wschód (klasa III)
– jeden obwód utrzymania drogi

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3

Realizacja budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej – lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym.

S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

135 km drogi S1
Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie o długości ok. 9,5 km, przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (17 marca br. nastąpiło otwarcie ofert, obecnie trwa badanie i ocena złożonych dokumentów, przewidywany wybór oferty na przełomie maj/czerwiec br.), oraz budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (w połowie maja br. powinno nastąpić zatwierdzenie projektów wykonawczych umożliwiających realizację robót budowlanych, po tym rozpocznie się już etap budowy, a prace będą mogły ruszyć pełną parą). Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

S1 po nowym śladzie
Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Projekt przyczyni się do przyspieszenia rozwoju regionu woj. śląskiego poprzez poprawę warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Co jednak najistotniejsze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania.

Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi północ – południe, usprawni komunikację z aglomeracją śląską oraz przejazd tranzytowy przez ten region. Ponadto z ruchu tranzytowego odciążone zostaną miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą, przez które, z powodu licznych skrzyżowań, ruch jest obecnie znacznie utrudniony.

Kalendarium
30 czerwca 2016 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
15 marca 2017 r. – uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu inwestycji
10 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu
21 lutego 2020 r. – termin składania i otwarcia ofert
27 marca 2020 r. – wybór oferty
21 kwietnia 2020 r. – pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa UZP
14 maja 2020 r. – podpisanie umowy
2021 – 2023 r.  – planowany okres budowy

GDDKiA

Poprzedni artykułNastępny artykuł

12 komentarzy

  1. Oj, biedaku zapytaj sie lepiej któregoś z kaczorów. Może następnym razem wezmą cie na pokład?

  2. Witam. Ten wariant narysowali mierniczy górniczy z kop Silesia, przedtem był wyrzucony „do strzału” przez drogowców, ale teraz chcą go budować. ten wariant jest niekorzystny dla Brzeszcz, (zapchana droga Brzeszcze- Oświęcim),ale lobby górnicze wie lepiej i Beata też. ABW i CBA będą miały robotę.ZIOM Z BRZESZCZ

  3. Hotinku nie chcę Cię martwić, ale w barze na Przecieszynie mówią, że niejaki Edward Sz. ma już dość twoich wyznań miłosnych do Beatki. Podobno zbiera sztachety. Wisz jak to na wsi jest. Wpadniesz przypadkiem i będzie 27:1 na twoją niekorzyść. Zachowaj więc umiar.

  4. Jak widać przerzucanie się papierkami trwało cztery lata. Wszystko zależy od tego, czy teraz Unia w dobie kryzysu nie cofnie funduszy na budowę dróg w Polsce. Oby nie, bo S-1 (obok odbudowy linii kolejowych) to kwestia kluczowa dla przyszłości Oświęcimia.

  5. Hotin masz w domu ołtarzyk Pisu? Umysłowo to jesteś mieszkańcem Korei Pn….

  6. HIHI Czekają tam na ciebie!. Lubią takich. Jedż i nie wracaj.

  7. Ależ ten Starzec sie nabudował. . . kiedy zaczęły się działania na rzecz inwestycji drogowych dla Oświęcimia, ten Pan pogrywał jeszcze szmacianką na gliniance.

Send this to a friend