Informacje

POWIAT. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 18 do 24 lutego 2019 osoby, które przyjdą do Sądu,  Prokuratury, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych instytucji pomagających ofiarom przestępstw podczas specjalnego dyżuru specjalistów będą mogły uzyskać potrzebne informacje oraz konkretne porady.  Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym w dniu 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby oraz prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Akcji patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Do oświęcimskiej komendy Policji oraz komisariatów Policji w  Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze, osoby pokrzywdzone przestępstwem o informację mogą się zwrócić każdego dnia. Osoby chcące zasięgnąć porady mogą kontaktować się z policjantami osobiście przychodząc do wybranej jednostki Policji lub też ze swoim dzielnicowym.

Ponadto w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przypominamy, że osoby pokrzywdzone przestępstwem w celu uzyskania wsparcia i pomocy przez cały rok mogą kontaktować się z podmiotami, które świadczą  pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać:
pomoc prawną;
– wsparcie psychologiczne;
– wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego;
pomoc materialną;
– pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową;
– pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów związanych ze zobowiązaniami czynszowymi;

Lista organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/o-funduszu-sprawiedliwosci/

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend