Na ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu rajcy przyjęli kilka uchwał. Na koniec obrad z ust radnych, których już nie zobaczymy w ławach tego gremium w przyszłej kadencji padły słowa podziękowania i pożegnania.

Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dla Formed 2 Sp. z o.o. w Oświęcimiu z przeznaczeniem na prowadzenie badań klinicznych z zakresu onkologii, kardiologii, diabetologii, nefrologii oraz gastrologii dla pacjentów ZOZ w Oświęcimiu. Okres najmu wynosi 3 lata, tj. od 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r.

Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – etap II”. To pokłosie pisma władz Województwa Małopolskiego z wnioskiem o partycypację w kosztach opracowania wielowariantowej koncepcji wraz z koncepcją programową oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wspomnianej inwestycji.

Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji to 2 mln zł, z czego Zarząd Województwa Małopolskiego zabezpieczył 1 mln zł. Proponowany udział Powiatu Oświęcimskiego to kwota 166,6 tys. zł.

Radni zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze w formie dotacji celowej na dofinansowanie w tym roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

Rada Powiatu w Oświęcimiu po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła odrzucić w całości petycję dotyczącą wyrażenia poparcia dla petycji mieszkańców Małopolski skierowanej do Ministra Infrastruktury w sprawie podjęcia działań, zmierzających do powstania nowej drogi krajowej – bezpośredniego połączenia pomiędzy obwodnicą Krakowa (węzłem Kraków Skawina w ciągu autostrady A4) a obwodnicą Skawiny (w ciągu drogi krajowej DK44).

„Pomimo uzasadnionej potrzeby obwodnicy, należy podjąć rozsądną decyzję ekonomiczną, biorąc pod uwagę ewentualną naszą zdolność do pokrycia kosztów przedsięwzięcia wskazanego w petycji. Istotnym aspektem tej decyzji jest fakt, że obecnie Powiat Oświęcimski finalizuje rozmowy dotyczące projektu związanego z węzłem autostrady A4 „Jeleń” w Jaworznie. Ten projekt również ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w naszym regionie i został zaprojektowany w odpowiedzi na potrzeby naszych mieszkańców.

Realizacja węzła „Jeleń” może znacząco przyczynić się do poprawy płynności ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na istniejących trasach. W związku z tym, Powiat Oświęcimski koncentruje się na dalszych negocjacjach i działaniach mających na celu sfinalizowanie tego projektu. Dlatego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanawia odrzucić złożoną petycję i rekomenduje takie rozstrzygnięcie Radzie Powiatu w Oświęcimiu” – czytamy w uzasadnieniu Rady do rozpatrywanego projektu rezolucji.

Ponadto na ostatniej w tej kadencji sesji radni rozpatrzyli dwa projekty uchwał dot. zmian w tegorocznej uchwale budżetowej i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego.

Na koniec sesji głos zabrało kilkoro z ośmiorga radnych, których w nadchodzącej kadencji już nie zobaczymy w szeregach Rady Powiatu – Ewa Płonka, Adam Merta, Adam Bilski i Dariusz Gawęda.

Chciałam serdecznie podziękować za 17 lat pracy i służby w Radzie Powiatu. Jestem bardzo dumna, że przez tyle lat dane mi było reprezentować mieszkańców powiatu oświęcimskiego w tym gremium. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zetkną i będziemy współpracować. Absolutnie nie mam zamiaru zaprzestać działalności społecznej, bo robię to od 40 lat – powiedziała z uśmiechem pani Ewa.

– Dołączam się do podziękowań mojej poprzedniczki i także chciałbym wszystkim podziękować za owocną współpracę. (…) Kilkanaście lat „wyrwanych” z życiorysu, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu – powiedział Adam Merta.

– Spędziłem w samorządzie, z przerwą oczywiście, ponad 30 lat. W różnych miejscach, w różnym charakterze. W jakimś sensie samorząd był moim sposobem na życie, przyniósł mi wiele satysfakcji, ale kiedyś trzeba sobie powiedzieć dość. Dziękuję wszystkim za współpracę. Tym wszystkim, którzy dostali się do nowej Rady życzę powodzenia i dobrej pracy na rzecz naszego powiatu – powiedział długoletni radny i starosta oświęcimski pierwszej kadencji Adam Bilski.

– Trzy kadencje tu spędziłem. Chciałbym szczególnie podziękować za pomoc pracownikom Biura Rady . Wszystkim radnym dziękuję za współpracę, Wszystkim życzę sukcesów, być może się jeszcze kiedyś spotkamy – wyznał Dariusz Gawęda.

W imieniu rajców, którzy będą pracować w przyszłej Radzie Powiatu i reprezentować mieszkańców w tym gremium głos zabrał obecny przewodniczący Kazimierz Homa.

– Serdecznie dziękuję państwu za wytężoną pracę w tej wyjątkowo długiej kadencji. Bardzo dziękuję moim zastępcom i pozostałych radnym. Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego, dyrektorom jednostek, ale szczególnie dziękuję pracownikom Biura Rady. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali w czasie tej długiej kadencji. Dziękuję radnym, którzy pracowali w tej kadencji, a nie zdobyli mandatu. Pamiętajcie państwo, że mandat radnego to nie wszystko. Każdy z państwa został obdarzony zaufaniem swoich wyborców, to jest wielki kapitał – podkreślił Kazimierz Homa.

Więcej: Rada Powiatu w Oświęcimiu – Sesje Rady Powiatu – LXVII Sesja w dniu 22 kwietnia 2024 | eSesja.pl

Retransmisja: LXVII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 22 kwietnia 2024 r. na kanale Rada Powiatu w Oświęcimiu – eSesja.tv

Fot. RafLor / powiat oświęcimski