Informacje, Wideo

POWIAT. Samorządowe spotkanie noworoczne

14 stycznia w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane wspólnie przez Powiat Oświęcimski i Miasto Oświęcim. Włodarze obu samorządów podsumowali miniony rok i przedstawili plany na najbliższe dwanaście miesięcy. Wraz z zaproszonymi gośćmi wznieśli toast za pomyślność samorządów naszego powiatu i jego mieszkańców. W dobry nastrój wprowadził wszystkich tarnowski zespół Monk, zabierając publiczność w muzyczną podróż w czasie.

– W imieniu starosty Marcina Niedzieli, członków zarządu powiatu, jak i swoim jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo przyjąć zaproszenie na dzisiejsze spotkanie w gościnnych murach Oświęcimskiego Centrum Kultury – powiedział na wstępie wicestarosta Paweł Kobielusz.

Włodarz przypomniał, że w 2019 r. Powiat Oświęcimski wraz z gminami zrealizował wiele inwestycji, które przyczyniły się do poprawy komfortu życia mieszkańców. W tym kontekście wymienił m.in. przebudowę ul. Olszewskiego w Oświęcimiu, ul. Karpackiej w Witkowicach w Gm. Kęty, traktów powiatowych w Polance Wielkiej i Grojcu.

– Sukcesywnie modernizujemy drogi w poszczególnych gminach naszego powiatu. Dbamy także o rozwój na innych płaszczyznach, m.in. w zakresie modernizacji placówek oświatowych, zwłaszcza unowocześnienia szkolnych kompleksów sportowych. W tegorocznym budżecie mamy zabezpieczone środki na długo oczekiwaną inwestycję, jaką będzie modernizacją zewnetrznej infrastruktury sportowej przy oświęcimskim “Chemiku”. Na razie skupiamy się na opracowaniu dokumentacji, ale na pewno doprowadzimy tę inwestycję do końca – podkreślił Paweł Kobielusz.

Wicestarosta wspomniał o flagowej inwestycji, czyli rozbudowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.

– Myślę że w pierwszej połowie tego roku ukończymy pierwszy etap i rozpoczniemy kolejny etap tego ważnego zadania. Dokończenie pierwszego etapu i rozpoczęcie drugiego to kwota 16 mln zł. Po ukończeniu trzech etapów będzie to jedna z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Jesteśmy to winni dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wyznał wicestarosta.

W dalszej części Paweł Kobielusz mówił o ścisłej współpracy samorządu powiatowego i partycypowaniu w kosztach funkcjonowania komend powiatowych Policji i Straży Pożarnej. Także o współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, których druhny i druhowie poświęcają swój czas, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Wicestarosta przypomniał, że w zeszłym roku Powiat Oświęcimski przekazał pół milona złotych na zakup pojazdów dla OSP w Oświęcimiu, Polance Wielkiej, Dworach Drugich, Bielanach.

– Dbamy o Szpital Powiatowy. W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy fundusze, które pomogą w skomunikowaniu poszczególnych budynków lecznicy poprzez budowę przewiązek. Ponadto czterokrotnie zwiększyliśmy kwotę na badania profilaktyczne – przytoczył wicestarosta.

Dodał, że wspólnymi siłami Powiatu Oświęcimskiego Miasta i Gminy Oświęcim doprowadzono do uruchomienia stałej stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza na terenie bazy ZUK.

Aktywność samorządu powiatowego w dążeniu do poprawy stanu środowiska bynajmniej na tym się nie kończy. Paweł Kobielusz przypomniał, że Powiat partycypuje w kosztach wymiany tzw. kopciuchów, a pod koniec zeszłego roku w starostwie, przy licznym udziale gmin, odbyło się spotkanie na temat odnawialnych źródeł energii.

Powiat docenia aktywny udział społeczników we współtworzeniu powiatowej wspólnoty.

– Z roku na rok staramy się zwiększać środki na wsparcie organizacji pozarządowych. Dla zarządu powiatu ważna jest również polityka senioralna. Od tego roku wprowadzamy Ogólnopolską Kartę Seniora – pochwalił się wicestarosta.

Na zakończenie przemówienia wicestarosta złożył zebranym w sali widowiskowej OCK, jak i pozostałym mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia.

– Przede wszystkim zdrowia, bo bez niego nie sposób zrobić nic więcej, radości i realizacji planów, oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Mam nadzieję, że w zdrowiu i pomyślniości spotkamy się znów tutaj za kolejne 12 miesięcy. Wszystkiego dobrego!

Wcześniej głos zabrał prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

– Rok 2020 będzie rokiem szczególnym. 27 maja przypada 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych. (…) Sukces Polski, naszych miast i wsi to w dużej mierze zasługa samorządów, konkretnych ludzi, którzy przez 30 lat pracowali na rzecz naszych lokalnych społeczności. To właśnie w 1990 r. została wyzwolona energia, zapał i przedsiębiorczość Polaków. Także aktywności w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych. I ta aktywność stworzyła podwaliny pod funkcjonowanie samorządów – stwierdził oświęcimski włodarz.

Podsumowując miniony rok Janusz Chwierut wspomniał o strajku nauczycieli i niekorzystnych zmianach w finansowaniu samorządów wprowadzonych przez ustawodawcę, co skutkowało koniecznością szukania oszczędności i rezygnacji z niektórych inwestycji.

Na szczęście, jak podkreślił, m.in. dzięki pozyskanym środkom unijnym, udało się zrealizować wiele inwestycji w mieście. Między innymi rozbudować Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu i uruchomić Osiedlowy Dom Kultury na Zasolu.

– Przed nami wiele wyzwań, jak i rosnących oczekiwań mieszkańców, których spełnienie jest uzależnione od środków finansowych. Rok 2020 będzie dla nas bardzo trudny, bo różnego rodzaju decyzjami ograniczono nasze możliwości prawie o 10 mln zł, tj. 5 proc. budżetu. Mam nadzieję, że samorządy się obronią i nie będą swoistym przedłużeniem ręki centralnych instytucji – wyznał prezydent.

Janusz Chwierut wyraził nadzieję, że mimo wszystko 2020 r. będzie dobrym czasem. Wspomniał o współpracy Oświęcimia z Gm. Oświęcim i Gm. Chełmek w ramach Aglomeracji Oświęcimskiej oraz o nowej inicjatywie jaką jest Forum Małopolski Zachodniej.

Prezydent życzył wszystkim dużo satysfakcji, energii w celu tworzenia i pielęgnowania wspólnoty oraz realizacji marzeń.

W części artystycznej wystąpił zespół Monk z Tarnowa. To nietypowa formacja muzyczna. Tworzy ją pięciu panów, którzy jako instrumentów używają…  własnych głosów. Swoją twórczość określają jako współczesną jazzowo-popową muzykę a capella. W Oświęcimskim Centrum Kultury panowie zaśpiewali największe przeboje takich gigantów rodzimej sceny jak Marek Grechuta, Zbigniew Wodecki czy Grzegorz Ciechowski. Nie zabrakło motywów muzycznych z najpopularniejszych polskich seriali, m.in. z “Janosika”, “Polskich dróg”, “07 zgłoś się”, “Czterej pancerni i pies”. Usłyszeliśmy także przeboje zagranicznych twórców.

art. zlecony / powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend