Informacje

POWIAT. Rusza budowa kolejnego odcinka obwodnicy Kęt

15 lutego 2023 r. przekazano plac budowy pod realizację kolejnego odcinka obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odc. północno-zachodni od ronda na ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Klasztorną. 

– Bardzo się cieszę, że kolejny etap tej inwestycji staje się faktem i już niebawem rozpoczną się prace budowlane. Idziemy konsekwentnie krok po kroku, dopinając budowę obwodnicy miasta Kęty. Jestem absolutnie przekonany, że ta inwestycja przebiegnie pomyślnie sprawnie i bardzo się cieszę, że już niebawem będziemy mogli kolejny etap obwodnicy uznać za zrealizowany – mówi Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Gminy Kęty. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę jednojezdniowej, dwupasowej drogi klasy Z o długości ok. 406 m, w tym jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokości 7 m o pełnej konstrukcji. Przebudowa obejmie również skrzyżowania z drogą powiatową ul. Świętokrzyską i drogami gminnymi os. Kamieniec i z ul. Zieloną z pełną konstrukcją. W ramach zadania przeprowadzone zostaną także:
– budowa prawostronnego ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym o szer. 2,5 m z betonowej kostki brukowej bezfazowej z pełną konstrukcją,
–  przebudowa lewostronnego chodnika z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokości,
– budowa zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej z pełną konstrukcją,
– budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej z pełną konstrukcją,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi,
– budowa odwodnienia drogi,
– budowa oświetlenia drogi,
– przebudowa sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej i wodociągowej.

Umowa z wykonawcą, firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, podpisana została 7 lutego 2023 r. Termin realizacji robót – do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Koszt prac budowlanych to 5.992.505,64 złotych. Na realizację inwestycji Gmina Kęty uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych w kwocie: 4.702.500,00 zł.

Źródło: Kęty.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend