Informacje, Wideo

POWIAT. Radni zatwierdzili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Jak już informowaliśmy, Rada Powiatu w Oświęcimiu wyraziła zgodę na powstanie na działce należącej do szpitala powiatowego ultranowoczesnego centrum kardiologicznego. Na listopadowej sesji radni przyjęli także szereg innych ważnych uchwał dla lokalnej społeczności, w tym o powołaniu Społecznej Straży Rybackiej przy Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze.

Radni jednomyślnie zdecydowali o przedłużeniu dla spółki Carint najmu pomieszczeń o powierzchni 130,42 m kw. zlokalizowanych na parterze Pawilonu Nr III Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Również bez głosu sprzeciwu rajcy przyjęli Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Obecnie na terenie naszego powiatu działa około 400 różnego rodzaju stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji. Poczucie odpowiedzialności za rozwój lokalnych społeczności powoduje, że organizacje te są naturalnym partnerem Powiatu do realizacji zadań publicznych.

Przyjęty dokument określa ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Powiatu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym samorządu powiatowego.

Rada Powiatu zgodziła się na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zator w wysokości 2,5 tys. zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze.

Na wniosek Koła Łowieckiego „Bielik” w Zatorze radni wyrazili zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze.

Na terenie naszego powiatu działają trzy Społeczne Straże Rybackie: przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej, przy Zatorskim Towarzystwie Wędkarskim w Zatorze i przy TUR sp. z.o.o. Społeczna Straż Rybacka przy RZD w Zatorze będzie zatem czwartą strażą rybacką działającą na obszarze powiatu oświęcimskiego.

Na listopadowej sesji rajcy przyjęli także projekt uchwały sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. Szczegóły: https://ssl.esesja.pl/zalaczniki/153086/pu-w-spr-ustalenia-wysokosci-diet-i-zwrotu-kosztow-podrozy-druk-47_1485080.pdf

ART. ZLECONY

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend