Wideo

POWIAT. Radni wsparli strażaków z Kęt i udzielili dotacji na poprawę układu komunikacyjnego w Chełmku

Rada Powiatu w Oświęcimiu, już z nowym starostą Andrzejem Skrzypińskim i radnym Maciejem Hejnowiczem, na sesji w dniu 27 października br. przyjęła kilka istotnych dla lokalnej wspólnoty uchwał. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z zakresu oświaty, współpracy instytucji powiatowych z organizacjami pozarządowymi oraz aktualnej diagnozy problemów społecznych występujących na terenie naszego powiatu. Ponadto wysłuchali informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze br. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania opracowania wielowariantowych koncepcji – przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w Chełmku oraz bezkolizyjnego skrzyżowania DW780  z linią kolejową nr 93 w tej miejscowości.

Rajcy przyjęli projekt uchwały w sprawie aktualizacji kryteriów sprzedaży budynków w centrum Oświęcimia, w których przez lata funkcjonował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Przypomnijmy, że od września ub. roku budynki stoją puste, gdyż uczniowie od ponad roku edukują się w komfortowych warunkach w nowej, rozbudowanej siedzibie SOSW na os. Zasole.

– Jest zainteresowanie tymi obiektami, głównie ze względu na lokalizację – powiedział na sesji wicestarosta Paweł Kobielusz.

Radni nie mieli wątpliwości i zgodzili się na udzielenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grojcu. Kęcka OSP wystąpiła z wnioskiem o umożliwienie przejęcia na własność działek znajdujących się przy ulicy Igora Mitoraja w Grojcu z udzieleniem 99% bonifikaty. Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości na przeszło milion złotych. Z uwagi na to, że OSP jest organizacją pożytku publicznego, możliwa jest sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym z bonifikatą.

– Ten poligon będzie służył nie tylko ochotnikom z naszego powiatu, ale również innym jednostkom. To dla nich doskonała okazja na podniesienie swoich kwalifikacjiMogą tu ćwiczyć m.in. grupy ratowniczo-poszukiwawcze i medyczne. Tego typu działania umożliwiają szybsze niesienie pomocy w realnych sytuacjach. Dla nas, strażaków, najważniejsze jest ludzkie życie – powiedział radny Józef Szafran, związany ze strażą pożarną od kilkudziesięciu lat.

Całą sesją można obejrzeć TUTAJ.

Uchwały i sprawozdania wraz z uzasadnieniami: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/ae33da96-42e1-4

art. zlecony

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend