Informacje

Powiat Oświęcimski: historia, struktura, demografia, religia, władze, adres

Powiat oświęcimski, położony w województwie małopolskim, został utworzony w 1999 roku. Obejmuje miasta Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Zator oraz gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Poznaj historię, demografię i atrakcje powiatu oświęcimskiego.

powiat oświęcimski - widok na starostwo powiatowe
Siedziba powiatu oświęcimskiego

Powiat Oświęcimski: Historia, Struktura i Demografia

Powiat oświęcimski, położony w województwie małopolskim, został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Oświęcim.

Struktura Powiatu Oświęcimskiego

Powiat oświęcimski obejmuje następujące gminy:

 • Gminy miejskie: Oświęcim
 • Gminy miejsko-wiejskie: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Zator
 • Gminy wiejskie: Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów
 • Miasta: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Zator
władze powiatu oświęcimskiego
Władze powiatu oświęcimskiego

Władze Powiatu

Powiat oświęcimski jest zarządzany przez Radę Powiatu, która składa się z 29 radnych wybieranych na pięcioletnią kadencję w wyborach samorządowych. Radni wybierają spośród siebie starostę, który jest szefem zarządu powiatu i odpowiada za wykonanie uchwał rady oraz zarządzanie bieżącymi sprawami powiatu.

Ogólna Struktura Samorządowa w Polsce

 1. Gmina: Najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego, odpowiedzialna za lokalne sprawy publiczne. Gminy dzielą się na:
  • Gminy miejskie: obejmują miasta.
  • Gminy miejsko-wiejskie: obejmują miasta oraz przyległe obszary wiejskie.
  • Gminy wiejskie: obejmują tylko obszary wiejskie.
 2. Miasto: Jednostka terytorialna o charakterze miejskim, posiadająca prawa miejskie. Miasta mogą wchodzić w skład gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub być jednostkami na prawach powiatu.
 3. Powiat: Jednostka administracyjna wyższego rzędu niż gmina, ale niższego niż województwo. Powiaty mogą być ziemskie (składające się z gmin) lub grodzkie (obejmujące jedno miasto na prawach powiatu).
 4. Województwo: Najwyższa jednostka podziału terytorialnego w Polsce, zarządzana przez marszałka województwa i sejmik województwa. Województwa mają szerokie kompetencje w zakresie zarządzania regionalnego, gospodarki, edukacji, ochrony środowiska i transportu.
Oświęcim - centrum miasta
Oświęcim – centrum miasta

Demografia

Według danych z 31 grudnia 2019 roku, powiat zamieszkiwało 153 486 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku, liczba mieszkańców wynosiła 153 125 osób.

 • Liczba ludności (30 czerwca 2005):
  • Ogółem: 153 352
  • Kobiety: 78 584 (51,24%)
  • Mężczyźni: 74 768 (48,76%)
  • Miasto: 85 134 (55,52%)
  • Wieś: 68 218 (44,48%)

Historia Powiatu

Lata 1854-1999

 • 1854: Utworzenie powiatu oświęcimskiego, obejmującego miasto Oświęcim i 25 okolicznych miejscowości.
 • 1866: Likwidacja Urzędu Powiatowego w Oświęcimiu.
 • 1910: Powołanie starostwa w Oświęcimiu przez cesarza Franciszka Józefa.
 • 1920: Powiat wchodzi w skład województwa krakowskiego.
 • 1932: Zniesienie powiatu oświęcimskiego w ramach oszczędności administracyjnych.
 • 1939-1945: Terytorium byłego powiatu oświęcimskiego wchodzi w skład powiatu Bielitz (Landkreis Bielitz) podczas okupacji niemieckiej.
 • 1951: Ponowne utworzenie powiatu.
 • 1975: Zniesienie powiatów w Polsce.
 • 1999: Wprowadzenie trójstopniowego podziału administracyjnego kraju i ponowne utworzenie powiatu oświęcimskiego.

Patron Powiatu

Patronem powiatu oświęcimskiego jest Maksymilian Maria Kolbe.

Religia

 • Kościół rzymskokatolicki: Liczne parafie w powiecie.
 • Świadkowie Jehowy: Sale Królestwa w Oświęcimiu, Brzeszczach i Kętach.
 • Adwentyści: Kościół w Oświęcimiu.
 • Zielonoświątkowcy: Zbór w Oświęcimiu.

Sąsiednie Powiaty

Powiat oświęcimski graniczy z:

Adres Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

telefon: 33 844-96-00
fax: 33 844-96-19
NIP: 549 21 97 501 REGON: 072181652

e-mail: starostwo@powiat.oswiecim.pl
sekretariat@powiat.oswiecim.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

 1. Coś w starostwie mają dokumenty jeszcze pamiętające Niedziele obecnie jest 2024 rok i wyniki są beznadziejne dlatego nie publikują Oświęcim Miasto 33% Osób po 60 roku życia. na studiach zamiejscowych i szkołach 10% w mieście podatki płaci co 2 urzędnik.

Send this to a friend