Wideo

POWIAT. Obrady kapituły konkursu Wolontariusz Roku 2023

19 grudnia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu obradowała kapituła konkursu Wolontariusz Roku 2023, która wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

W kapitule zasiedli: wicestarosta Paweł Kobielusz, etatowa członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska, prezeska zarządu Fundacji MOWP, zarazem przewodnicząca kapituły Monika Bartosz, wiceprezeska zarządu Fundacji MOWP Bernadeta Sędrak-Legut, przedstawiciel obszaru edukacji i prorektor ds. studenckich i promocji Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, dr Radosław Folga, przedstawicielka obszaru zdrowie Halina Kobosko, przedstawiciel obszaru sportu Krzysztof Jakubik (w miejsce zmarłego niedawno śp. Stanisława Krzyżaka), przedstawicielka obszaru biznesu Aleksandra Kot oraz Aleksandra Janik i Anna Wiśniowska – Wolontariuszki Publiczności Roku 2021 i 2022.

Z przyczyn zdrowotnych w posiedzeniu nie mogła uczestniczyć przedstawicielka obszaru sztuka/kultura (autorka statuetek Wolontariusza) Monika Dąbrowska-Picewicz.

Posiedzenie kapituły prowadził Mariusz Kaszuba, wiceprezes zarządu Fundacji MOWP. Protokołowała je Dominika Niemiec – przewodnicząca Rady Fundacji MOWP.

Do konkursu zostało zgłoszonych 25 nominacji. W wyniku dyskusji i głosowania członkowie kapituły przyznali nagrody w następujących kategoriach:

Kategoria indywidualna – dorośli:

TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2023

Nagroda główna w wysokości 2000 zł:

Joanna Wawrzyniak.

Nagroda Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w wysokości 500 zł – Krzysztof Adamski.

Kategoria indywidualna – młodzież

TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2023

Nagroda główna w wysokości 2000 zł: Anna Sordyl.

 

Nagroda Zarządu MOWP w wysokości 500 zł: Kacper Wawrzusiszyn.

Kategoria zespołowa:

TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2023

Nagroda główna w wysokości 2000 zł: Grupa wolontariuszy opieki nad chorym w Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim”.

Nagroda Zarządu MOWP w wysokości 500 zł: Stowarzyszenie „Amazonek” w Brzeszczach.

Nagroda Zarządu Powiatu Oświęcimskiego w wysokości. 500 zł: Amatorska Grupa Teatralna „Bajki ze starej szafy”.

Kategoria – wolontariat szkolny:

TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2023

Nagroda główna w wysokości 2000 zł: Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. M.M. Kolbe w Harmężach.

Kategoria – biznes zaangażowany społecznie:

TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2023

Cukiernia Kołaczek Marzena Kołaczek – Dłubisz.

Jest to nagroda honorowa przyznawana przez Kapitułę Konkursu firmom i instytucjom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy, przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. W tym roku Kapituła przyznała nagrodę po raz pierwszy.

Przypominamy, że wcześniej poznaliśmy zwyciężczynię w głosowaniu internautów na Wolontariusza Roku 2023. Najwięcej głosów oddano na Wiktorię Urbańczyk, uczennicę klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach, na którą oddano 1493 głosy. Wiktoria to wieloletnia wolontariuszka Szkolnego Koła Wolontariatu „Caritas” działającego kęckiej „Dwójce”.

Wręczenie nagród i wyróżnień dla wszystkich laureatów konkursu „Wolontariusz Roku” odbędzie się w obecności członków Kapituły Konkursu podczas specjalnie przygotowanej gali podsumowującej konkurs.

Kapituła konkursu pragnie podziękować i pogratulować wszystkim nominowanym.

„Jesteśmy pod wrażeniem tegorocznych zgłoszeń. Podejmujecie tak wiele różnorodnych działań na wielu obszarach. Wasze serce do pomocy, gotowość do działania, fantastyczną organizację i zaangażowanie widzieliśmy już nie raz. Przekonujemy się każdego dnia, że mamy w powiecie oświęcimskim fantastycznych wolontariuszy. Wasza bezinteresowna, charytatywna praca zasługuje na społeczne uznanie i szacunek” – podkreślili zgodnie członkowie gremium.

Organizatorami konkursu są Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Powiat Oświęcimski, a partnerem Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.

art. zlecony

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend