Biznes, Informacje

POWIAT. Niższe progi Polskiej Strefy Inwestycyjnej

KPT w Krakowie

We wtorek 20 października Krakowski Park Technologiczny poinformował o nowych, niższych progach dotyczących minimalnych nakładów inwestycyjnych dla firm ubiegających się o zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zmiana dotyczy powiatów w których nastąpił wzrost przeciętnej stopy bezrobocia.

Krakowski Park Technologiczny na terenie województwa małopolskiego przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji, a zmiany w progach dotyczą czterech powiatów: myślenickiego, nowotarskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

Dla dużych przedsiębiorstw planujących inwestycję na terenie powiatu myślenickiego oznacza to minimalne nakłady inwestycyjne na poziomie 80 mln zł (dotąd było 100 mln zł). Z kolei próg inwestycyjny dla średnich przedsiębiorstw w tym powiecie wynosi obecnie 16 mln zł, dla małych firm – 4 mln zł oraz dla mikrofirm – 1,6 mln zł.

W powiatach nowotarskim, oświęcimskim i wadowickim minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych firm określono na poziomie 60 mln zł (dotąd było 80 mln zł). Dla średnich, małych i mikrofirm wynoszą one odpowiednio 12 mln zł, 3 mln zł i 1,2 mln zł.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie – jak dotychczas – jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend