Informacje

POWIAT. Mikroprzedsiębiorco, skorzystaj z pomocy

Tarcza antykryzysowa ruszyła pełną parą. Powiatowe urzędy pracy przyjmują wnioski o pożyczkę do kwoty 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców, natomiast wojewódzkie urzędy pracy rozpatrują wnioski o dofinansowania do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

– Środki na te instrumenty są zabezpieczone i na bieżąco przekazywane do wszystkich urzędów pracy – zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań wspierających pracowników i ich pracodawców w tych trudnych miesiącach. W celu usprawnienia procesu udzielania wsparcia wnioski składane są online.

Wniosek o dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń w sytuacji przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy składany jest we właściwym dla siedziby przedsiębiorcy wojewódzkim urzędzie pracy.

W obu przypadkach o wsparcie można wnioskować za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

– Rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną. To znacznie bezpieczniejsze i szybsze rozwiązanie niewymagające osobistego kontaktu. Dzisiaj, w czasie epidemii koronawirusa, jest to szczególnie ważne – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Do tej pory (stan na 9 kwietnia) przedsiębiorcy złożyli blisko 45 tys. wniosków o pożyczkę i ponad 5,3 tys. wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń w celu ochrony miejsc pracy.

– Urzędy pracy działają profesjonalnie i efektywnie, wnioski są przyjmowane i rozpatrywane sprawnie. Środki na gwarantowane tarczą antykryzysową instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców są zabezpieczone i na bieżąco przekazywane wszystkim urzędom pracy. Zapewniam, że nie ma powodu do obaw – tych pieniędzy nie zabraknie – mówi minister Marlena Maląg.

***

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, że wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną de minimis.

W związku z powyższym, wszyscy mikroprzedsiębiorcy planujący  złożenie wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, proszeni są o załączanie do ww. wniosku formularza informacji przedstawianego przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 .

Informacja ta dotyczy też wszystkich, którzy złożyli już ww. wniosek o udzielenie pożyczki.
Prosimy o jego uzupełnienie o  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 .

Wypełniony formularz po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym można przesłać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. lub w przypadku wersji papierowej  ww. formularz można przesłać pośrednictwem poczty na adres PUP  w Oświęcimiu lub przekazać za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku placówki.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend