Informacje, Wideo

POWIAT. Dobiega końca projekt Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem

Dobiega końca realizacja mikroprojektu pn. „Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem”. Projekt ma na celu wyeksponowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze sztuki kulinarnej oraz ludowych zwyczajów regionu.

Działania ukazywały lokalne tradycje, głównie poprzez organizację imprezy promującej dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego. Kilkadziesiąt potraw, dwie wystawy rękodzielnicze oraz występ zespołu Kelčovan to główne atrakcje przeglądu tradycji regionalnych zorganizowanego 29 sierpnia w Polance Wielkiej przez Powiat Oświęcimski, w partnerstwie ze słowackim Miastem Czadca.

W ramach prezentacji kulinarnych koła gospodyń i gospodarzy powiatu oświęcimskiego przygotowały dziewięć stołów degustacyjnych. W przeglądzie wzięły udział koła z Jawiszowic, Boru – Brzeszcze, Bobrka, Łęk, Głębowic, Polanki Wielkiej, Rudz, Piotrowic i Brzezinki.

Bibułkarstwo, haft, koronkarstwo, decoupage na drewnie i inne techniki rękodzielnicze prezentowały lokalne artystki z Polski. Z kolei rzemiosło druciarskie, które na Kisucach ma  ponad 400-letnią tradycję przedstawiły artystki ze Słowacji. Goście ze Słowacji zapoznali się także z drewnianą architekturą sakralną na przykładzie kościołów w Głębowicach, Osieku i Polance Wielkiej. Działania projektu wieńczy wydanie publikacji oraz nagranie i wydanie płyty z koncertem Orkiestry Dętej z Polanki Wielkiej.

Projekt zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego o projekcie.

powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend