Informacje

POWIAT. Czy rozstrzygnięcie w konkursie na Dyrektora PZOL Grojec może być w przyszłości kwestionowane?

Starostwo w Oświęcimiu 19 marca 2024r . ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Leczniczej w Grojcu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zgodnie z ogłoszeniem dokumenty należy składać wg wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu w terminie do dnia 8 kwietnia 2024 r. do godziny 15:30, czyli dzień po wyborach, zaplanowanych na 7 kwietnia.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (oswiecim.pl)

Zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia:

 „1. Konkurs na stanowiska, o których mowa w § 1 pkt 1, (rozporządzenia) przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot.

  1. Komisję konkursową powołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem.
  2. Powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe.”

Kluczowe więc w tym aspekcie jest określenie „zwolnienie stanowiska” objętego konkursem i termin dwóch miesięcy od tego zdarzenia. Kadencja obecnej Pani Dyrektor, a więc zwolnienie staniowska, kończy się 19 czerwcu 2024r., co można np.: przeczytać w uchwale Rady Powiatu Oświęcimskiego  Nr LXV/517/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych                     w Grojcu

Akt prawny: Uchwala-LXV_517_2024 – Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)

Procedura konkursowa została wszczęta o kilka miesięcy wcześniej niż wynikające z rozporządzenia zwolnienia stanowiska  przez dotychczasową Panią dyrektor.

Członek rady społecznej, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Pan Radosław Włoszek, na początku marca złożył zapytanie do urzędu wojewódzkiego oraz do wiadomości Rady Powiatu w kwestii interpretacji newralgicznych zapisów prawnych. Na sesji 20 marca 2024r.  radni powiatowi m. in. Pan Jarosław Jurzak pytali starostę oświęcimskiego Pana Andrzeja Skrzypińskiego i zarząd powiatu czy posiada już odpowiedź wojewody w zakresie zapisów prawnych. Zarząd Powiatu uchylił się podczas sesji od odpowiedzi, zatem czy istnieje ryzyko zakwestionowania konkursu i jego ewentualnych wyników, jeśli zarząd nie jest pewny swojej interpretacji prawnej ? Jaką odpowiedź udzieli Wojewoda Małopolski Pan Krzysztof Klęczar?

red.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend