Informacje

POWIAT. Burmistrz Zatora nagrodzony Krakowskim Dukatem

Za czasów Łokietka dukatami płacono za rozmaite dobra. Miały wysoką wartość, dlatego też używano ich m.in. w handlu międzynarodowym. Dziś, w nawiązaniu do tej symboliki, dukaty są wręczane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie – najstarszą izbę gospodarczą w Polsce – jako dowód uznania dla przedsiębiorców oraz ich firm. Doceniane są w ten sposób wyniki ekonomiczne, inwencja oraz umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem. W ubiegły piątek, w 172. rocznicę powstania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w Sali Narodowego Banku Polskiego przy ul. Basztowej już po raz 24. wręczono Krakowskie Dukaty. Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Józef Gawron.

Osobiście cenię sobie, podejmowaną na różnych płaszczyznach, współpracę z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Szczególnie dziękuję Państwu za realizowaną od wielu lat inicjatywę Konkursu o nagrodę  „Krakowskiego Dukata”, której celem jest honorowanie tych, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego regionu. Jako Zarząd Województwa Małopolskiego, przykładamy do tego zadania szczególną uwagę. Z jednej strony budujemy nasz potencjał na rozwoju przedsiębiorczości i nowych technologiach, a z drugiej – odwołujemy się do wartości, takich jak zaufanie, współpraca oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności

Nagroda przyznana została w IV kategoriach: Kreator Przedsiębiorczości, Menedżer Firmy, Właściciel Firmy oraz Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości. W ostatniej kategorii kandydata rekomenduje Marszałek Województwa Małopolskiego pośród małopolskich starostów, burmistrzów i wójtów. Nagroda w tej kategorii honoruje tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniania przedsiębiorczości oraz kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego.

Dla kogo Krakowskie Dukaty?
W kategorii Kreator Przedsiębiorczości nagrodę otrzymał Pan Michał Czekaj – Prezes Zarządu Dragon Poland Sp. z o. o.
W kategorii: Menadżer Firmy, nagrodę otrzymał:
Pan Andrzej Natkaniec- Wiceprezes Zarządu MPO w Krakowie,
Pan Wojciech Molendowicz  – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o.
Pan Zbigniew Brydak- Prezes Zarządu Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o
W kategorii: Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości nagrodę otrzymał Pan Mariusz Makuch – Burmistrz Zatora.
W kategorii: Właściciel firmy, nagrodę otrzymał Pan Rafał Stec – Prezes Grupy KNC

 

Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości

Nagrodę w kategorii „Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości” wręczył wicemarszałek Józef Gawron.

Mariusz Makuch, jako Burmistrz Zatora, rewitalizuje przestrzeń gminy, dba o jej środowisko, skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, a przede wszystkim trafnie definiuje potrzeby lokalnej społeczności, stawiając jednocześnie na pierwszym miejscu troskę o rozwój gospodarczy. Efektywność oraz różnorodność podejmowanych przez pana Burmistrza działań znajduje także odzwierciedlenie w dotychczas otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach dla Gminy Zator

– podkreślił wicemarszałek Józef Gawron.

www.zator.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. @Anonimie. ,,Gufniane” nagrody to wreczają sobie nawzajem Prezydenci Związku Miast Polskich,do którego to rok w rok twój Januszek z Ratusza wpłaca niebagatelną kwote z należnych uposażeń pracowników podległych mu jednostek.

  2. Kolejna bezwartościowa nagroda wręczana w ramach towarzystwa wzajemnej adoracji. Łon łonemu. Strata czasu i pieniędzy.

Send this to a friend