Informacje

OŚWIĘCIM. Znamy chętnych do budowy ostatniego odcinka S1

Dziesięć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Bieruń. Realizacja tego odcinka pozwoli domknąć S1 pomiędzy węzłem Kosztowy i Bielskiem-Białą.

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości 10 km wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Ofertę z najniższa ceną, 465 454 548,36 zł, złożyła firma POLAQUA. Z kolei najwyższą ofertę złożyło konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcción (partner), które wyceniło ją na kwotę 596 253 354,86 zł. Budżet GDDKiA na realizację tej inwestycji to 521 587 419,04 zł.

Pozostałe oferty:

 • Budimex – 489 175 059,00 zł,
 • Strabag – 490 690 896,94 zł,
 • konsorcjum Metrostav Polska (lider) i Metrostav Infrastructure (partner) – 499 396 108,04 zł,
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 510 450 000,00 zł,
 • konsorcjum NDI (lider), NDI Sopot (partner) i „SP” Sine Midas Stroy (partner) – 518 733 548,48 zł,
 • konsorcjum Mota-Engil Central Europe (lider) i PORR (partner) – 546 955 912,99 zł,
 • konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner) – 547 766 559,44 zł,
 • Rubau Polska – 563 734 848,24 zł.

Dziewięciu chętnych do budowy S1 Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia

12 sierpnia br. otworzyliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Przetarg dotyczy budowy drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) – o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Dla tego odcinka złożono dziewięć ofert, a najniższą cenę, 212 701 633,06 zł, zaoferowała firma Strabag.


Kalendarium

Droga ekspresowa S1 węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

10 października 2019 r. – wszczęcie postępowania

14 lutego 2020 r. – termin skłania ofert

20 marca 2020 r. – sporządzenie rankingu ofert

21 sierpnia 2020 r. – wykluczenie i odrzucenie ofert firm CSCEC, Mirbud, Strabag, Mostostal, Intercor

31 sierpnia 2020 r. – odwołanie CSCEC do KIO

29 września 2020 r. – wyrok KIO

9 października 2020 r. – w związku z wyrokiem KIO:

 • unieważnienie czynności wykluczenia CSCEC z postępowania
 • unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez CSCEC
 • powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty CSCEC

14 października 2020 r. – otrzymanie wyroku KIO wraz z uzasadnieniem

21 października 2020 r. – złożenie przez GDDKiA skargi do Sądu Okręgowego w Katowicach na wyrok KIO

12 stycznia 2021 r. – postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie skargi na wyrok KIO

22 lutego 2021 r. – unieważnienie postępowania przez GDDKiA

 

Droga ekspresowa S1 węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

1 kwietnia 2021 r. – przekazanie zaproszenia do negocjacji dla konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe i PORR

1 kwietnia 2021 r. – przekazanie ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości do Dz. Urz. UE

6 kwietnia 2021 r. – publikacja ogłoszenia w Dz. Urz. UE oraz na platformie eb2b

16 kwietnia 2021 r. – wniesienie odwołania do KIO na tryb postepowania złożone przez Strabag

13 maja 2021 r. – rozprawa KIO

17 maja 2021 r. – ogłoszenie wyroku KIO, która uwzględniła odwołanie i nakazała unieważnienie postępowania

21 maja 2021 r. – unieważnienie postępowania przez GDDKiA

 

Droga ekspresowa S1 węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

1 czerwca 2021 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.

4 czerwca 2021 r. – zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej

 

Droga ekspresowa S1 węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

11 czerwca 2021 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.

 

Więcej o przetargach na oba odcinki przeczytasz tutaj.

GDDKiA

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend