Informacje

OŚWIĘCIM. Złóż wniosek o „300+” do końca sierpnia

Złożenie wniosku o „300+” z programu „Dobry start” do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia.

Według najnowszych danych rodzice w Małopolsce złożyli ok. 249 tys. wniosków o „Dobry start”, które obejmują 357 tys. dzieci. Kwota wypłaconych dotąd świadczeń wyniosła niemal 89 mln zł. Wsparcie trafiło do prawie 300 tys. dzieci.

O dofinansowanie do wyprawki szkolnej można ubiegać się od 1 lipca do końca listopada. Jednak złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie – to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24. lat.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

Wniosek można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną i portal Emp@tia MRiPS.

Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie powiadomienia są przekazywane elektronicznie.

ZUS

Poprzedni artykułNastępny artykuł

5 komentarzy

  1. @hotin

    Stary – nie potrafisz poprawnie przepisać nicku. Kogo ty chcesz oszukać?
    Co tam dziś wpadło? Jointy czy grzybki?

  2. @Annim Wiesz to zapewne z własnej autopsji,jako porządny i prawowity POwiec popijający w ukryciu.

  3. @hotin

    No twoje komentarze to na trzeźwo nie powstają. Ewentualnie na jakichś srogich „dropsach”…

  4. POrządni POwcy zawsze za te grosze zakupią krzynki piwa do przydomowego grilla. Za to PiSowcy te pieniadze przeznacza na zakup potrzebnych przyborów szkolnych dla swych kochających pociech!

Send this to a friend