Informacje

OŚWIĘCIM. Wypełnij ankietę dotyczącą monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wypełnienia Ankiety dotyczącej monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026 (dostępnej pod linkiem http://www.mops-oswiecim.pl/images/mops/ANKIETY/ankieta_3.pdf).

Treść Ankiety uzyskała akceptację członków Zespołu oceniającego realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021-2026a zebrane i opracowane dane posłużą do ewaluacji Strategii, której ogólnym celem jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów wynikających z jej realizacji. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021-2026 jest bowiem dokumentem o charakterze otwartym, w związku z czym powinna dynamicznie reagować na pojawiające się wyzwania wynikające z nowych uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Ankiety mogą Państwo przekazać w terminie do dnia 31 października 2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w jednej z wybranych form:

– osobiście w siedzibie Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),

– listownie na adres Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),

– elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: mops.biuro@oswiecim.biz.

Osoby do kontaktu:

– Pani Sylwia Stańczyk – tel. 33/ 847 90 20

– Pani Maria Wolas – tel. 33/ 844 90 20

Zdjęcie: pickpik.com

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend