Informacje

OŚWIĘCIM. Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał wotum zaufania od radnych na czerwcowej sesji Rady Miasta po dyskusji nad raportem o stanie miasta. Otrzymał też absolutorium za 2020 rok. Przedstawiony przez prezydenta kierunek zarządzania miastem poparło 15 radnych, w tym z Koalicji Obywatelskiej – 7, Platforma. Nowoczesna – 4 oraz 2 z Prawo i Sprawiedliwość i 2 niezależnych, 3 było przeciw ( PiS), a 3 wstrzymało się od głosu ( 2 z PiS i 1 niezależny ).– Utrzymaliśmy dynamikę rozwoju Oświęcimia, która jest zauważalna od kilku lat. Chociaż ubiegły rok był inny niż wszystkie dotychczas. Pandemia koronawirusa jest trudnym, nowym doświadczeniem, które dotknęło nas wszystkich, w tym również samorząd. Musieliśmy działać odpowiedzialnie. Zapewnić właściwe i bezpieczne funkcjonowanie miasta. Wydaje mi się, że to w dużej mierze nam się udało. Stan finansów publicznych jest stabilny – ocenia miniony rok prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Dodaje też, że miasto wspierało lokalne firmy, udzielając wsparcia z funduszu pożyczkowego. – Mimo wielu zawirowań i trudności udało się też zrealizować zaplanowane inwestycje. Priorytetem była też walka ze smogiem, w tym dotacje z budżetu miasta do wymiany starych „kopciuchów” – wymienia prezydent. Jak podkreśla ważną kwestią jest utrzymanie dobrego tempa rozwoju. – Staramy się prowadzić działania w sposób zrównoważony w różnych obszarach. Zależy nam na poprawie jakości życia, aby Oświęcim dalej stawał się ciekawym, atrakcyjnym i nowoczesnym miastem dla mieszkańców, gości i inwestorów – podsumowuje.

Majątek miasta w 2020 roku wynosił ponad 588,9 mln zł. W stosunku do 2019 roku wzrósł o 40 mln zł.

Kolejnym punktem sesji było udzielenie prezydentowi absolutorium. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 rok została przyjęta 16 głosami za. Wstrzymało się od głosu 5 radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Komisja Rewizyjna.

Dochody miasta wyniosły 232 mln zł, a wydatki były na poziomie ponad 225 mln zł. W minionym roku zanotowano nadwyżkę budżetu w wysokości ponad 7 mln zł. Wykonanie dochodów na koniec 2020 roku było wyższe w stosunku do 2019 roku o przeszło 11 mln zł.

W 2020 roku zrealizowano wiele inwestycji na ponad 27,2 mln zł, tj. 12 proc wydatków budżetu ogółem. Wśród nich były m. in. budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride, park Pokoju, przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym, rozbudowa ul. Polowieckiej, przebudowa ul. Żwirki i Wigury, ul. Zaborskiej. Miasto współfinansowało ze Starostwem Powiatowym przebudowę ul. Tysiąclecia na odcinku od al. Słowackiego do ul. Chemików oraz przebudowę ul. Powstańców Śląskich. Dokapitalizowało też swoje spółki miejskie: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę kolejnego budynku mieszkalnego na osiedlu Stare Stawy i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej z przeznaczeniem na fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców w okresie pandemii.

Wydatki w 2020 roku w wybranych obszarach przedstawiały się następująco:

Na transport wydano ponad 32  mln zł tj. ok. 14 proc. wydatków ogółem jako rekompensatę do lokalnego transportu zbiorowego, na dotacje dla powiatu na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły ponad 13 mln zł, tj. prawie 6 proc. na zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi.

Administracja publiczna, w tym utrzymanie Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedli oraz promocja miasta kosztowała ponad 14 mln zł, tj. około 6 proc. wydatków ogółem.

Największą kwotę ponad 55 mln zł, tj. około 25 proc. wydatków ogółem, wykorzystano na finansowanie oświaty. Wykonano szereg prac remontowych w miejskich szkołach i przedszkolach. W 2020 roku subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 23,7 mln zł. Tylko w 42 proc. pokryła wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli w mieście.

Na pomoc społeczną wydano ponad 15 mln zł, tj. prawie 7 proc. wydatków ogółem na zasiłki, zaliczki alimentacyjne i różne inne formy pomocy udzielanej dla podopiecznych. W tym dziale są również koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach pomocy społecznej sfinansowano funkcjonowanie punktu opieki nad chorym w domu, schroniska dla osób bezdomnych.

Na dodatki mieszkaniowe wydano ponad 1,4 mln zł.

Ponad 48 mln zł, czyli około 21 proc. wydatków ogółem przeznaczono na Program Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, sfinansowano także działania wspierające rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kosztowała ponad 15 mln zł, tj. około 7 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg. Ten dział obejmuje również wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście. Na ten cel poszło ponad 8,6 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatki ponad 10 mln zł, tj. około 4 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono między innymi na dotacje dla instytucji kultury.

Wydatki na kulturę fizyczną zamknęły się kwotą 9,6 mln zł, co stanowi blisko 4 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono między innymi na utrzymanie obiektów sportowych.

W 2020 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 7,5 mln zł oraz spłacono 7,55 mln zł obligacji i kredytów z lat poprzednich. Stan zadłużenia miasta na koniec 2020 roku wyniósł 78,37 mln zł, w tym 70,37 mln zł z tytułu emisji obligacji komunalnych i 8 mln zł kredytów długoterminowych.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

6 komentarzy

 1. @wyborca
  @nie lubię…
  @wredny

  Godności trochę…
  Ludzie..
  Zachowujta się…

 2. Chwierut powinien isc do roboty jak Obajtek i zostac milionerem podczas pelnienia urzedu .Wtedy rozumiem bylby oazą kompetencji i wzorem do nasladowania dla pisuaru 🙂

  Ironia losu zeby czynic mu zarzuty z braku dawania sobie i swoim urzednikom podwyżek. Rozpaczliwa w swojej beznadziei proba dyskredytacji 😀.

 3. Jak to jest Panie Chwierucie, że w budżecie miasta na 2021rok przeznaczył Pan z radnymi podwyżki 3 % dla swoich pracowników a do dnia dzisiejszego nic niedostali . Ponoć mają mieć podwyżki od lipca ale bez wyrównania. Skąpstwem tu pachnie, ale na zakup nowego dla siebie auta służbowego Ppieniądze Pan miał. Wstyd i skąpstwo!

 4. Zaufanie wyczerpie sie nie dlugo, jezeli dalej bedzie promowal zboczencow…

 5. Czy ten pan na fotce bierze za reklamę firm których szyldy są za nim widoczne ??? Pewnie tak skoro nie na tle ratusza jak by to wypadało w takich przypadkach.

 6. a JA zesłałbym hotina do republiki Orbana z uwagi na szkodzenie wizerunkowi Miasta.

Send this to a friend