Informacje

OŚWIĘCIM. Wicewojewoda Elżbieta Achinger spotkała się z prezydentem Oświęcimia

Wicewojewoda Elżbieta Achinger odwiedziła Oświęcim. Spotkała się z prezydentem Januszem Chwierutem. Rozmowy dotyczyły bieżących spraw związanych ze współpracą miasta i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Z racji tematów, jakimi zajmuje się wicewojewoda Elżbieta Achinger  wiele uwagi  poświęcono opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Miasto ma jedną placówkę, która opiekuje się maluchami, druga bardzo oczekiwana przez rodziców jest jeszcze w budowie. Powstanie we wspólnym kompleksie z przedszkolem. Inwestycja na osiedlu Stare Stawy zakończy się w połowie roku. Od września do żłobka przyjętych zostanie 96 dzieci, a do przedszkola 100.  Pod koniec kwietnia ruszy rekrutacja do obu placówek. Miasto pozyskało pieniądze na budowę żłobka z pieniędzy europejskich. Sięgnęło też po środki z programu Maluch +. Niedawno pojawiły się możliwości zwiększenia finansowania, ponieważ został  on przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. Łączy środki europejskie, a także środki budżetu państwa. Mogą z niego korzystać samorządy i inne podmioty, które zapewniają  maluchom opiekę. Wicewojewoda za bardzo istotne uważa pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem. Jej zdaniem zwiększenie dostępności miejsc opieki  w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów daje taką szansę. Podkreśla, że należy wypracować rozwiązania, które pozwolą utworzyć jak najwięcej takich miejsc, stąd prowadzone są konsultacje, w tym również z samorządami.

Kolejnym zakresem działania pani wicewojewody jest nadzór nad służbami konserwatorskimi w województwie małopolskim. W Oświęcimiu jest wiele zabytków i miejsc wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. Prezydent Janusz Chwierut wyraził nadzieję na szybką i skuteczną współpracę w tym obszarze.

Wicewojewoda Elżbieta Achinger zajmuje się też nadzorem nad placówkami sanitarno-epidemiologicznymi. Złożyła więc wizytę w oświęcimskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, była również w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie  rozmawiano o bieżącej działalności jednostek oraz o wyzwaniach, którym w ostatnim czasie stawiały czoło.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

5 komentarzy

  1. Co my mamy z tego spotkania dla Oswięcimia Kasa na Lodowisko lub coś innego spotkać sie karzdy może za podatników kase i dobrze bawić. Konkrety Panie J. Chwierut co Pan załatwił dla miasta tym spotkaniem. Pogadać można przez telefon było by taniej.

  2. Achinger (Aichinger, Ajchinger, Ajchigier, Bażyński, Wiewiórka) – polski herb szlachecki pochodzenia niemieckiego

Send this to a friend