Informacje

OŚWIĘCIM. Trudno pisać o nich w czasie przeszłym…

Trudno pisać o nich w czasie przeszłym… Przedstawiamy sylwetki kilku osób, które odeszły od nas w tym roku. To, co je łączyło, to praca na rzecz społeczności tworzących powiat oświęcimski.

W styczniu dotarła do nas informacja o śmierci Marii Starzyńskiej, powszechnie lubianej i cenionej nauczycielki z powiatowego „Chemika”.

I chyba nikt, kto usłyszy, że nie ma Jej już wśród nas, że nie zobaczy Jej na szkolnym korytarzu wśród uczniów, że nie obdarzy nas swoim łagodnym, delikatnym i spokojnym uśmiechem, nie może w to uwierzyć. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy. Była osobą skromną, pełną taktu i wewnętrznego ciepła.

(…) Szanowałaś i ceniłaś innych. Angażowałaś się w problemy swoich wychowanków z matczyną troską, wspomagałaś rodziców, zabiegałaś o sprawy drobne i ważne. Potrafiłaś wesprzeć dobrym słowem, wysłuchać, być przy drugim człowieku w smutku i radości. Żyłaś skromnie, pięknie i w przyjaźni z innymi” – tymi słowami pożegnali Zmarłą dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska PZ nr 2 w Oświęcimiu.

***

W lutym zmarła Halina Czopek, radna Gminy Brzeszcze. przewodnicząca Samorządu Osiedlowego nr 8 w Brzeszczach. W powszechnym odczuciu była to osoba zawsze oddana sprawom Gminy i lokalnej społeczności.

***

W lipcu odszedł na wieczną służbę Paweł Szczepańczyk. Był młodszym brygadierem Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Do 2015 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach na stanowisku zastępcy komendanta. W ostatnich latach pracował w Urzędzie Gminy Oświęcim, zajmując się sprawami bezpieczeństwa, w tym ochotniczymi strażami pożarnymi. Żył pełnią życia, realizował swoje pasje. Miał 56 lat.

8 sierpnia w oświęcimskim hospicjum odeszła w wieku 98 lat Zofia Posmysz, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz, po wojnie ceniona pisarka, autorka m.in. słynnego słuchowiska pt. „Pasażerka z kabiny 45” i „Chrystusa oświęcimskiego”. Patronka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu i Honorowa Obywatelka Miasta Oświęcim.

Przez lata związana z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. To właśnie tu spotykała się z grupami młodzieży, niestrudzenie działając na rzecz upamiętnienia ofiar Auschwitz, ale także polsko-niemieckiego pojednania.

Była Osobą, która wywarła wielki wpływ na życie i sposób jego postrzegania przez wielu z nas. Była Człowiekiem pełnym wiary i życzliwości, niezwykle inteligentnym i wrażliwym na krzywdę innych. Spoczęła na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu.

19 sierpnia w wieku 71 lat zmarł Jerzy Giżycki, kęczanin, radny Rady Miejskiej w Kętach, społecznik, oddany Gminie i jej mieszkańcom.

Był znanym i aktywnym działaczem, jednym z inicjatorów budowy hali sportowej w Kętach, członkiem komitetu jej wzniesienia. W latach 1998-2002 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Kętach. Służył lokalnej społeczności radą i pomocą. Był wykładowcą w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na Wydziale Budowy Maszyn.

23 września br. zmarł Józef Krawczyk, starosta oświęcimski w latach 2010-2014, prezydent Oświęcimia w latach 1997-2002. Miał 71 lat.

Odszedł wspaniały społecznik, samorządowiec, polityk, ale przede wszystkim mąż, ojciec, dziadek i przyjaciel. Będąc już na emeryturze, odwiedzał starostwo i pomimo ciężkiej choroby chętnie rozmawiał ze swoimi byłymi pracownikami.

– Każda śmierć jest bolesną stratą dla bliskich i przyjaciół Zmarłego. Rodzina zapamięta Józefa Krawczyka z codziennego życia, w którym zmagali się wspólnie ze zwykłymi troskami i kłopotami, i wspólnie cieszyli z sukcesów. My, Jego znajomi, przyjaciele i współpracownicy, będziemy przede wszystkim wspominać Go jako wspaniałego, pełnego pomysłów i zaangażowania w sprawy powiatu Starostę. Będąc członkiem Zarządu Powiatu miałem zaszczyt i przyjemność współpracować ze śp. Starostą Józefem Krawczykiem. Wiadomość o Jego śmierci przyjąłem z wielkim smutkiem. Pozostanie w mojej pamięci jako doświadczony życiowo i zawodowo profesjonalista, który chętnie i życzliwe dzielił się swoją wiedzą. Był przede wszystkim człowiekiem sprawiedliwym, wymagającym od siebie i innych. Wszystko do czego się zabierał robił z pasją – wspominał Zmarłego starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Józef Krawczyk urodził się 22 października 1950 r. w Oświęcimiu, z którym związał się na całe życie. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania terytorialnego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładach Chemicznych „Oświęcim”, w krótkim czasie dochodząc do stanowisk kierowniczych.

W 1997 r. został powołany przez Radę Miasta w Oświęcimiu na urząd Prezydenta Miasta Oświęcim, który piastował do 2002 r.

W listopadzie 2006 r. został wicestarostą. Swoją karierę zawodową zwieńczył objęciem, 3 grudnia 2010 r., funkcji starosty oświęcimskiego, którą sprawował do przejścia na zasłużoną emeryturę w grudniu 2014 r. W uznaniu owoców wieloletniej pracy Józef Krawczyk został odznaczony w 2016 r. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

***

W wrześniu br. zmarła także Krystyna Pytlik, skarbnik Gminy Osiek.

– Od wielu lat pełniła służbę publiczną na rzecz naszej gminy zarządzając jej finansami. Była wspaniałą koleżanką, ciepłą i wyrozumiałą osobą. Odeszła od nas niespodziewanie i za wcześnie, Jej śmierć pozostawiła w nas ogromną pustkę – tak wspominali Ją pracownicy Urzędu Gminy w Osieku.

W połowie października po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega Bartosz Zadora. Miał zaledwie 39 lat. Drogę zawodową w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu rozpoczął w Wydziale Komunikacji i Transportu, aby po kilku latach zasilić Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dla Bartka najważniejszy był drugi człowiek. Zawsze starał się pomagać innym, zarówno zgłaszającym swoje problemy mieszkańcom powiatu, jak i nam, koleżankom i kolegom ze starostwa.

Uśmiechnięty, pogodny, zarażał optymizmem innych. Pozostanie w naszych sercach jako ciepły człowiek i doskonały fachowiec.

Źródło: powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend