Kultura

OŚWIĘCIM. Pierwszy tom „Kalendarza wydarzeń w KL Auschwitz”

Ukazał się pierwszy tom „Kalendarza wydarzeń w KL Auschwitz”. To początek pięciotomowej serii nowej, uzupełnionej i zweryfikowanej wersji kalendarium historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz opracowanej przez historyków Centrum Badań Muzeum. To efekt ich kilkunastoletnich wnikliwych badań i analizy dokumentów.
Autorką pierwszego Kalendarium, którego pełne wydanie ukazało się w 1992 r., była Danuta Czech. Przez wiele lat jej ustalenia stanowiły punkt wyjścia dla wszystkich niemalże badań dotyczących dziejów obozu, prowadzonych w Polsce i za granicą, stanowiąc podstawę w zakresie ustalenia chronologii i następstwa zdarzeń. W nowej edycji – poprzez uwzględnienie szerszego kontekstu opisywanych zdarzeń – autorzy ukazali wiele aspektów funkcjonowania obozu w nowym świetle.
W przedmowie do publikacji dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński podkreślił, że „podstawą wiedzy o Auschwitz są dokumenty esesmańskie oraz wspomnienia ocalałych”.  Jego zdaniem te dwa potężne zespoły archiwalne nie zawsze współgrają, a ich wzajemna krytyczna analiza stanowi codzienność pracy historyków Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Żmudnej i czasochłonnej pracy napisania uzupełnionej wersji kalendarium podjęli się historycy i archiwiści Muzeum, pod kierunkiem wybitnego znawcy dziejów Auschwitz – dr. Piotra Setkiewicza, szefa Centrum Badań Miejsca Pamięci, oraz jego zastępcy – dr. Jacka Lachendro.
„Autorzy nowej edycji Kalendarza – podobnie jak niegdyś Danuta Czech – przyjęli, iż wielu czytelników będzie korzystać z niego tylko wybiórczo, aby wyszukać określone dane liczbowe lub upewnić się co do poprawności chronologii. Pomimo to zdecydowali się na umieszczenie w nim dodatkowo informacji mniej zapewne dla ogólnego obrazu dziejów obozu znaczących, ale pokazujących wyraźniej obozową codzienność, po to – aby nie sprowadzać historii Auschwitz jedynie do terminarza przybywających i odchodzących transportów. Stąd czytelnik znajdzie w nim wiele nowych wpisów wskazujących na szerszy kontekst opisywanych zdarzeń i ułatwiających zrozumienie istnienia pomiędzy nimi związków przyczynowych. Tam, gdzie mimo wszystko było to trudniejsze, stosowne wyjaśnienia zawarto w przypisach” – napisał w przedmowie dr Piotr Setkiewicz.
Pierwszy tom „Kalendarza wydarzeń w KL Auschwitz” obejmuje lata 1939-41. Trzy kolejne tomy obejmować będą kolejne lata historii obozu, natomiast w piątym tomie znajdzie się indeks oraz bibliografia. Kolejne cztery tomy ukażą się w 2023 r. Docelowo publikacja dostępna będzie w kilku językach.
Publikację wydano przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Auschwitz.org
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend