Informacje

OŚWIĘCIM. Pierwsze unijne dotacje z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski i wadowicki mogą sięgać po pierwsze unijne dotacje z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Pula 254 mln zł dedykowana dla Małopolski Zachodniej została uruchomiona.

Kierunek: inwestycje i rozwój

Nowa unijna perspektywa finansowa nabiera impetu za sprawą kolejnych sukcesywnie ogłaszanych w naszym województwie konkursów na dotacje. Do wydania mamy 2,7 mld euro do 2027 r. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także nowy instrument – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

W stronę zielonego jutra

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski, to jedno z narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań na rzecz zrównoważonej gospodarki. Jest przeznaczony dla regionów, które funkcjonują w oparciu o wydobycie węgla, a tym samym są narażone na negatywne skutki społeczne odchodzenia od tego surowca. W Małopolsce to przede wszystkim cztery powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski i wadowicki.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to duża szansa dla zachodniej części Małopolski. Pozwoli przede wszystkim na to, aby skutki transformacji energetycznej były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców i przedsiębiorców naszego regionu

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

FST ma pomóc w osiągnięciu celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki wspólnoty do roku 2050, łagodząc skutki wprowadzanych zmian. W praktyce będą to inwestycje w gospodarkę i środowisko, ale przede wszystkim w człowieka, by osoby stopniowo tracące pracę w górnictwie, mogły się przekwalifikować i miały gdzie pracować.

Człowiek – najlepsza inwestycja

W czerwcu, jako pierwszy w ramach FST, został ogłoszony konkurs na kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy w Małopolsce Zachodniej. Jego celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom stojącym w obliczu zwolnienia, ich nieaktywnym zawodowo domownikom oraz pracodawcom z sektorów podlegających transformacji i branż powiązanych.

Programy te będą także wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez ofertę skierowaną do osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Przedsięwzięcia planowane w obszarze pomocy na rynku pracy mają szansę nawet na 95% dofinansowanie. Nabór wniosków o dofinansowanie ich realizacji potrwa do 7 sierpnia br.

Fablab: przestrzeń dla kreatywności

Niewiele mniejsze, bo nawet 90% dofinansowanie projektów oferuje kolejny z ogłoszonych jeszcze w czerwcu konkursów. Takie wsparcie można otrzymać na rozwój fablabów na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. Chodzi o tworzenie innowacyjnych pracowni, otwartych laboratoriów, dzięki którym mieszkańcy zyskają dostęp do różnorodnych maszyn i urządzeń, nowoczesnych technologii oraz wiedzy i know-how, gdzie będą wspierani w nabywaniu umiejętności związanych z branżami zielonymi oraz dobrymi praktykami klimatycznymi.

Fablaby mają służyć zarówno osobom indywidualnym, jak i konkretnym grupom, np. szkołom, jako miejsca kreowania pomysłów, prototypowania, projektowania, realizacji nowatorskich rozwiązań i dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem.

Fundusze Europejskie pozwolą pokryć koszty zorganizowania kreatywnej przestrzeni, jej wyposażenie oraz przygotowanie i promocję oferty edukacyjnej. Wnioski o wsparcie fablabów można składać do 16 sierpnia br.

Środowisko? Naturalnie!

W ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji środki unijne pomogą chronić przyrodę Małopolski Zachodniej. Do 1 września można składać wnioski o dotację na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologicznej ekosystemów i siedlisk przyrodniczych (w tym ochrony i odtwarzania naturalnych siedlisk, ochrony rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów). Budżet konkursu to 10,2 mln zł.

Natomiast pula 41,1 mln zł skierowana została na rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury. Fundusze Europejskie pomogą sfinansować wprowadzanie rozwiązań opartych na przyrodzie („nature-based solutions”), wspierających łagodzenie zmian klimatu, redukcję emisji gazów cieplarnianych, wpływających na zachowanie różnorodności biologicznej, takich jak np.: parki kieszonkowe, stawy retencyjne, zielone dachy, ogrody deszczowe, zielone przystanki, „odbetonowanie”, rozumiane jako usuwanie powierzchniowych uszczelnień gruntu, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią czy niebieską infrastrukturą. Dotacja może pokryć nawet 95% kosztów.

Co przed nami?

Jeszcze w lipcu planowane są kolejne dwa konkursy w obrębie FST. Będą dotyczyć wsparcia dla działań związanych z:

 1. wykorzystaniem OZE i rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie :

Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, geotermia, pompy ciepła). Rozwój wspólnot energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, np. klastry energii, spółdzielnie energetyczne. Wsparcie może obejmować przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania, monitorowania, zarządzania w ramach danego podmiotu. Budżet naboru to 54,8 mln zł.

 1. rozwojem firm wspierających sprawiedliwą transformację :

Dotowane będą inwestycje rozwojowe (produkcyjne, logistyczne, B+R, w zakresie ograniczania powstawiania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych), prowadzące do zmiany profilu działalności firmy lub tworzenia nowych miejsc pracy. Budżet naboru to 141,7 mln zł.

Sprawdź harmonogram naborów!

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

7 komentarzy

 1. Tutejszy Tubylec – morał z tego jest taki, że trzeba jak najszybciej pozbyć się złodziejskiej kliki pis, po czym nowy rząd przekaże dla Oświęcimia dokładnie tyle samo pieniędzy, ile dotąd trafiało do pisowskich gmin w rodzaju Pcimia (plus odsetki). Nie chodzi o jakiś rewanż, tylko o zwykłą sprawiedliwość.

 2. @ ZIBI
  Jaki z tego morał? Pozbyć się PO-wców z Urzędu Miasta i Rady Miasta a Oświęcim będzie dostawał dużo więcej!
  Prawda jest taka że PO zarzuca PiSowi że ten nie dostaje pieniędzy z UE bo walczy z Brukselą, a co robi Chwierut na naszym podwórku ? Dokładnie to samo – opluwa na bilbordach PiSowski Rząd i dziwi się że Oświęcim dostaje jakieś ochłapy. Gdzie tu sens i logika w działaniu J.Ch.i lokalnego PO? Jak się kąsa rękę która karmi to taki skutek

 3. Jak Januszek zadłużył miasto na swoje PO dyrdymały to i nikt nic nie da dopuki JCh nie odejdzie. Jemu wsio rawno 20 tysiaków inkasuje za nic nierobienie.

 4. Czyli pis stosuje odpowiedzialność zbiorową. Jak Hitler. A co mają powiedzieć ci którzy nie głosowali ani na pis, ani na po? Pcim pewnie znowu dostanie miliony.

 5. Drogi ZIBI. W samorządzie trzeba współpracy. A co robi pan Janusz? Oczernia rząd na miejskich bilbordach za publiczne pieniądze? Może trzeba zapytać co zrobił pan Janusz aby pozyskać pieniądze? Z kim rozmawiał? Chyba z panem Kania?

 6. Branie pieniędzy od UE to kurwienie się. Nie róbmy tego. Zwłaszcza, że spokojnie sami damy radę bez tych łapówek.

Send this to a friend