Kultura

OŚWIĘCIM. Nowa wystawa „Topografia miasta Oświęcimia za czasów austriackich”

„Topografia miasta Oświęcimia za czasów austriackich” to wystawa prezentująca najważniejsze wydarzenia z historii miasta z okresu zaboru austriackiego.

I rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1772 roku, w wyniku którego Oświęcim znalazł się pod panowaniem monarchii austriackiej, rozpoczął w naszym mieście wiele zmian. Pod wpływem rozwoju przemysłu, techniki miasto zmieniało swój wygląd, układ przestrzenny, liczbę ludności i strukturę społeczną. Wytyczono wówczas nowe granice Oświęcimia, które przetrwały niezmienione do 1939 roku, uregulowano wszystkie drogi wylotowe z miasta. Miasto nawiedziły różne katastrofy: powodzie, pożary, epidemie. „Z małego lichego miasteczka” Oświęcim w tym okresie stał się jednym z najbardziej zadbanych i rozwiniętych miasteczek galicyjskich.

Historia miasta, które przez 146 znajdowało się pod obcym zaborcą jest przedstawiona za pomocą muzealiów: map, planów, fotografii, dokumentów pochodzących ze zbiorów Muzeum Zamek w Oświęcimiu, a także wielu instytucji i prywatnych kolekcjonerów, z którymi Muzeum nawiązało współpracę. Należą do nich:

– Archiwum Główne Akt Dawanych w Warszawie,

– Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Bielsku Białej,

– Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

– Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej,

– Muzeum Śląska Cieszyńskiego,

– Muzeum w Kętach,

– Łukasz Szymański,

– Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

 

Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 2 września o godzinie 16.00 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1.

W programie:

g. 16.00  Otwarcie wystawy

g. 17.00  Oprowadzanie z kuratorem

g. 18.00  Pokaz mody z epoki „Mme Chantberry” Kostiumologia i Krawiectwo Artystyczne

 

Czas trwania wystawy: 2 września – 13 listopada 2023 r.

Kurator wystawy: Wioletta Oleś

Opracowanie graficzne wystawy: Monika Sitek

Współpraca merytoryczna: dr Aleksander Babiński


 

Wystawa przygotowana została w ramach projektu historyczno – edukacyjnego „Topografia miasta Oświęcimia za czasów austriackich”

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend