Informacje

OŚWIĘCIM. Można już składać wnioski o dodatek węglowy

Mieszkańcy Oświęcimia mogą już składać wnioski o dodatek węglowy. Przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w budynku Urzędu Miasta przy ul. Solskiego 2, w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu. Informacje na temat dodatku są też udzielane pod numerem 33 8429311.

Z jednorazowej dopłaty do węgla może skorzystać gospodarstwo domowe, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, trzon kuchenny, piec kaflowy, kuchnia węglowa. Urządzenia muszą być opalane węglem i zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Pieniądze przysługują temu członkowi gospodarstwa domowego, który pierwszy złoży wniosek. Wniosek jest prosty do wypełnienia. Podaje się w nim nazwę urzędu, do którego jest składany, imię i nazwisko, PESEL, obywatelstwo, numer i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Wymagane są też dane osobowe, w tym numery PESEL wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz podanie głównego źródła ogrzewania. Dane pozostałych osób gospodarstwa domowego, potrzebne są do sprawdzenia czy np. kilka osób z jednego gospodarstwa nie złożyło wniosku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioski można składać do 30 listopada 2022. Urząd Miasta ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

8 komentarzy

  1. A za Tuska był i cukier, i węgiel, i gaz, i benzyna za ok. 5 zł. Potem przyszedł Balbina z oborową i powiedzieli, że Polska w ruinie. Jak powiedzieli, tak zrobili.

  2. A wungla mi ma i nie byndzie.Wierm bo codziennie słucham wolne niemieckie media.

Send this to a friend