Informacje, Kultura

OŚWIĘCIM. Mowa nienawiści i kłamstwo oświęcimskie a granice wolności słowa

17 czerwca 2021 roku o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie autorskie z dr Rafałem Guzikiem wokół książki „Wolność słowa a mowa nienawiści. Analiza karnoprawna” w ramach projektu Prezentacje, cyklu Metafory.

W publikacji przedstawiono zjawisko społeczne, jakim jest mowa nienawiści w kontekście funkcjonowania jednej z fundamentalnych zasad demokracji – swobody wypowiedzi.


Celem pracy jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi, czy wolność słowa jest skończona, czy też w demokratycznym państwie prawnym można ograniczać pewne wolności w imię innych. Wobec zagrożenia „hate speech” należy również odpowiedzieć – jak zwalczać to negatywne zjawisko, przy jednoczesnym zachowaniu istoty wolności wypowiedzi. Czy metody pozaprawne są wystarczającym orężem, czy też koniecznym jest sięgnięcie – zgodnie z zasadą subsydiarności prawa karnego – po penalizację mowy nienawiści? Jeśli tak – czy przepisy karnoprawne respektują konstytucyjną zasadę proporcjonalności? Jakich poprawek wymaga przepis, tak aby jak najpełniej zachować wolność słowa, jednocześnie zwalczając mowę nienawiści?

Dodatkowym zagadnieniem, które podejmuje autor w publikacji jest penalizacja tzw. miękkiego kłamstwa oświęcimskiego, czyli określeń typu „polskie obozy koncentracyjne”. Czy interwencje dyplomatyczne oraz ochrona na gruncie cywilnoprawnym jest wystarczająca, by zapobiegać tego typu wypowiedziom, czy też konieczne jest wprowadzenie karalności?

Doktor Rafał Guzik, adwokat – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktoryzował się pod kierunkiem prof. Dr. Hab. Andrzeja Zolla rozprawą pt. „Wolność słowa a mowa nienawiści. Analiza karnoprawna”. Uczestnik wielu konferencji i autor wielu publikacji naukowych. Przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Adwokatury działającej przy Okręgowej Radzie adwokackiej w Bielsku-Białej. Prywatnie lokalny patriota oraz miłośnik historii, w szczególności miasta Oświęcim. Przez wiele lat mieszkaniec Zasola.

Z powodu obostrzeń związanych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, i wytycznymi dla instytucji kultury – liczba uczestników zajęć stałych i cyklicznych oraz wydarzeń artystycznych i kulturalnych jest ograniczona, dlatego konieczne jest telefoniczne zapisanie się na listę gości, numer telefonu: 33 841 11 95. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie jest także podyktowane przypadającą na 14 czerwiec 81. Rocznicą pierwszego masowego transportu z Tarnowa. do KL Auschwitz.

Kartka z kalendarza:

14 czerwca 1940 r. z tarnowskiego zakładu karnego wyruszył pierwszy transport do nowo powstałego KL Auschwitz. Wśród 728 więźniów znaleźli się między innymi żołnierze września 1939 r., członkowie organizacji konspiracyjnych oraz gimnazjaliści i harcerze. Transport z Tarnowa zapoczątkował akcję masowej eksterminacji ludności w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych.

Spotkanie autorskie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zależności od sytuacji epidemicznej może być odwołane lub nagrane bez udziału publiczności i zaprezentowany online.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. @policjant
    a o art. 304 § 1 k.p.k. słyszał, czy ta wiedza nazbyt obszerną jest?

  2. Po co organizować spotkania edukacyjne o mowie nienawiści skoro niejaki Jędraszewski od kilku miesięcy co niedziele z ambony głosi mowę nienawiści i nikt z tym nic nie robi.

Send this to a friend