Informacje

OŚWIĘCIM. Miliony na aktywizację osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim

Dziś odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obradowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu 

Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad przez przewodniczącą Rady, Teresę Jankowską, przyjęto porządek obrad.

Dyrektor PUP Józef Kała przedstawił informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy powiatu oświęcimskiego. Stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 4,9 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec października br. to 2331 osób.

Dyrektor PUP omówił również dane statystyczne dotyczące liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach naszego powiatu. Największa liczba bezrobotnych występuje w mieście Oświęcim – 700 osób, a najmniej w gminie Polanka Wielka – 52 osoby.

Zastępca dyrektora PUP Patrycja Bies-Walus omówiła poziom wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych. Na koniec listopada br. wykorzystanie środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych i wsparcie pracodawców jest na poziomie 98 proc., na kwotę przeszło 5,25 mln zł.

Patrycja Bies-Walus omówiła również dodatkowe środki jakie tut. Urząd Pracy pozyskał na walkę z bezrobociem, m.in. Program Regionalny Konserwator oraz Regeneracja, dodatkowe środki ministerialne na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (z czego realizowane są staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne).

Przedstawiony został również nowy projekt realizowany przez PUP w Oświęcimiu – FEM 6.2 (Fundusze Europejskie dla Małopolski), który skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób po 50. i do 30. roku życia.

Łącznie na aktywizację osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu wydał do końca listopada br. ponad 7 mln zł – podkreśliła Patrycja Bies-Walus.

Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie przegłosowała przyjęte informacje.

Fot. RafLor / powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend