Informacje

OŚWIĘCIM. Małopolska Uczelnia Państwowa stawia na kierunki związane z energetyką

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu otrzymała zgodę na prowadzenie studiów inżynierskich o profilu praktycznym na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią.

W ramach kierunku, przyszli studenci Uczelni będą mogli wybrać jeden z dwóch oferowanych modułów:

  • Inżynier inteligentnych systemów energetycznych w budownictwie
  • Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Głównym celem studiów na tym kierunku jest:

  • pogłębienie wiedzy z zakresu kluczowych zagadnień związanych z energetyką, zarządzaniem energią oraz naukami pokrewnymi,
  • ukształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów oraz symulacji mających na celu udoskonalanie procesów i systemów technicznych,
  • ukształtowanie umiejętności wykorzystania metod analitycznych, narzędzi informatycznych i symulacji komputerowych do oceny podejmowanych działań inżynierskich,
  • przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli inżynierów, stanowiących kadrę średniego szczebla zarządzania w zakresie energetyki i zarządzania energią.

Studenci, którzy ukończą studia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią będą przygotowani do pracy w firmach/przedsiębiorstwach instalujących i eksploatujących urządzenia energetyczne, w tym:

  • w inteligentnych budynkach,
  • rozdzielniach,
  • zakładach przemysłowych.

Ponadto przyszli absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na nowo powstającym rynku pracy, w strategicznym przemyśle odnawialnych źródeł energii jako projektanci i konstruktorzy instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart city oraz na szerokim rynku interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych, projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych, audytorzy energetyczni.

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend