Informacje

OŚWIĘCIM. Konkurs na nową wystawę polską w Miejscu Pamięci

Nowa wystawa polska w Miejscu Pamięci Auschwitz zostanie sfinansowana dzięki nadzwyczajnemu wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ekspozycja zajmie dwa piętra historycznego bloku 15 w byłym obozie Auschwitz I.

Ekspozycja będzie stanowić rozszerzenie wystawy głównej, w sposób szczególny skupiający się na losach Polaków w KL Auschwitz. Przedstawi historię więźniów obozu rejestrowanych jako polityczni, ale także wszystkie inne kategorie osadzonych w nim obywateli polskich – w tym polskich Żydów, kierowanych do Auschwitz na zagładę.

– W KL Auschwitz zostało uwięzionych ponad 140 tysięcy polskich więźniów. Prawie połowa zginęła lub została zamordowana. W ramach Zagłady Niemcy deportowali do obozu także ok. 300 tysięcy polskich Żydów. Wielu Romów, których tu zamordowano także pochodziło z przedwojennych terenów Rzeczypospolitej. O ich losach opowiemy w nowej ekspozycji – powiedział dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.

– Obóz Auschwitz znany jest w świecie przede wszystkim jako miejsce Holokaustu, jednak należy pamiętać, że Niemcy utworzyli ten obóz na początku wojny dla polskich więźniów politycznych. To fundamentalne, by w Miejscu Pamięci pokazywać całość wielowymiarowej historii tego miejsca, dlatego tak ważne jest utworzenie nowej polskiej wystawy narodowej. Zachęcam do uczestniczenia w tym szczególnym i prestiżowym konkursie. Jakość zwycięskiej pracy z pewnością przełoży się na głębię społecznego zrozumienia tragedii obywateli polskich w KL Auschwitz – podkreślił dr Piotr M. A. Cywiński.

Poprzedni konkurs nie mógł zostać rozstrzygnięty. – Niestety jedna z dwóch dopuszczonych do konkursu prac nie spełniła wszystkich formalnych wymagań w zakresie informacji o proponowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej. To bardzo ważne, gdyż ekspozycja znajdzie się przecież w autentycznym, chronionym konserwatorsko poobozowym budynku. Natomiast walory merytoryczne, artystyczne i wizualne drugiej konkursowej pracy zostały ocenione bardzo nisko przez sąd konkursowy – powiedział koordynujący prace nad wystawą Robert Płaczek.

– Regulamin musiał zostać w międzyczasie dostosowany do nowej ustawy o zamówieniach publicznych, dlatego konkurs będzie przeprowadzony w formie elektronicznej. Może to stanowić znaczące ułatwienie dla potencjalnych wykonawców. Zachęcamy zatem zespoły projektantów i architektów, a także konserwatorów i inżynierów do wzięcia udziału konkursie i włączenie się tym samym w misję zachowania pamięci – dodał.

Autorem scenariusza nowej wystawy polskiej jest kierownik Centrum Badań Muzeum dr Piotr Setkiewicz.

– Wystawa mówić będzie o początkach wojny i okupacji niemieckiej w Polsce, zobrazuje skalę prześladowań i okrucieństwa, a także planowość dokonywanych przez niemiecką policję aresztowań. Omówione zostaną też mechanizmy deportacji polskich Żydów, kategorie polskich więźniów KL Auschwitz, przyczyny ich śmierci w obozie, a także temat wyzwolenia i budowania pamięci po wojnie – powiedział.

– Druga część wystawy dotyczyć będzie zarówno historii Oświęcimia w czasie II wojny światowej – realiów okupacji, wysiedleń, aktywności firmy IG Farbenindustrie, a także niemieckich planów przebudowy miasta – jak i pomocy niesionej z narażeniem życia więźniom KL Auschwitz przez „Ludzi Dobrej Woli”, Polaków mieszkających w pobliżu tzw. strefy interesów obozu – obszaru 40 km kwadratowych izolujących teren obozowy od świata zewnętrznego. Całość zakończy wykaz ponad 1200 nazwisk osób pomagającym więźniom – dodał dr Piotr Setkiewicz.

Ekspozycja zostanie dostosowana do zróżnicowanych oczekiwań odwiedzających Miejsce Pamięci. Wprowadzenie nowych wątków do wystawy wzbogaci narrację edukatorów, w efekcie podnosząc wartość edukacyjną wystawy. Elementy wizualne – fotografie, plansze, opisy – będą zaprojektowane w sposób, który pozwoli nie tylko odwiedzającym indywidualnie, ale również grupom na nieograniczony dostęp do prezentowanych treści.

Koszt realizacji wystawy obejmujący zarówno prace techniczne i konserwatorskie w historycznym budynku, jak i wykonanie samej ekspozycji, to ok. 23 milionów złotych

Polacy byli pierwszymi więźniami masowo kierowanymi do Auschwitz. Pierwszy transport polskich więźniów politycznych Niemcy skierowali z Tarnowa 14 czerwca 1940 r. Specjalnie przygotowana lekcja internetowa ukazuje losy pierwszych Polaków w Auschwitz.

Polacy stanowili drugą pod względem liczby osób deportowanych do Auschwitz, grupę więźniów. Więcej o losach Polaków w Auschwitz.

Auschwitz.org

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą.

    Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą.

  2. Widoczny na zdjęciu blok nr 15 to ostatni blok obozowy, w którym przebywał rotmistrz Witold Pilecki i skąd rozpoczął ucieczkę w kwietniu 1943 roku.

Send this to a friend