Informacje

OŚWIĘCIM. Konferencja „Współczesny wymiar ratownictwa z udziałem psów w ramach KSRG

26 kwietnia 2024 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu miała miejsce konferencja naukowa „ Współczesny wymiar ratownictwa z udziałem psów w ramach KSRG”.

Za główne cele konferencji można uznać wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie działalności ratowniczej wykorzystywania psów w ratownictwie, integrację środowiska ratowników oraz uczczenie obchodów „Dnia Psa Ratowniczego”. Dodatkowo uwypuklono postępujący rozwój nauki w zakresie technik i taktyk ratowniczych oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia psów ratowniczych w działaniach ratunkowych i ich wkład w ochronę życia i zdrowia ludzi.

W pierwszej części konferencji gości powitała Rektor Uczelni dr n. med. Sonia Grychtoł oraz dyrektor Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie dr Dobrochna Sztajerska. Następnie wygłoszono dwa wystąpienia wprowadzające. Dr Joanna Stojer-Polańska (ANS w Raciborzu) w referacie „Pies w służbie” przybliżyła proces szkolenia czworonogów do służby, a także to, co dzieje się z nimi po jej zakończeniu. Druga prelekcja „Pierwsze psy ratownicze w Polskiej Straży Pożarnej” autorstwa Mirosława Pulita była jednym z najbardziej wzruszających fragmentów konferencji. Weteran działań poza granicami Polski opowiadał o początkach psów w działalności Straży Pożarnej w Polsce oraz zaprezentował najbardziej poruszające momenty pracy przy głośnych katastrofach zarówno w kraju, jak i na świecie.

Następnie rozpoczęły się dwa równoległe panele. Pierwszy dotyczył funkcjonowania psów w ramach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Drugi z kolei dotyczył sposobu wykorzystywania psów w ramach WOPR, TOPR oraz GOPR. W każdym z paneli toczyły się dyskusje dotyczące poszczególnych procedur, ram prawnych, sprzętu (i jego certyfikacji) stosowanego przez służby. Ważnym elementem poruszanym przez uczestników była współpraca na styku państwowych jednostek z jednostkami ochotniczymi. W obu panelach dzielono się praktyczną wiedzą związaną z akcjami, w których uczestniczyli zarówno prelegenci, jak i słuchacze.

TEMATYKA WYSTĄPIEŃ W POSZCZEGÓLNYCH PANELACH

PANEL PSP/OSP

1.Działania poszukiwawcze w podmiotach KSRG PSP/OSP

Prelegent: Sławomir Wojta 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Nowym Sączu

  1. Psy PSP w akcjach międzynarodowych

Prelegent: Krzysztof Gruca, instruktor psów ratowniczych, weteran działań poza granicami państwa

  1. Psy w OSP

Prelegent: Jerzy Herma
młodszy instruktor psów ratowniczych, Sekcja Poszukiwawcza z Psami Ratowniczymi OSP Wieprz

  1. Stres w pracy zespołu ratowniczego – interakcje hormonalne

Prelegenta: dr inż. Justyna Wojtaś

Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  1. Egzaminy psów ratowniczych

Prelegenta: Joanna Pulit

Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu

PANEL WOPR/TOPR/GOPR

1.Psy w nowoczesnym ratownictwie wodnym

Prelegent: Grzegorz Markociński

Sekcja Psów Ratowniczych Oddział Miejski WOPR Katowice

 

  1. Taktyka działań ratowniczych w wodzie z wykorzystaniem psa

Prelegent: Radek Ptasiński 4pawswaterlifeguards

 

3.Pies w strukturach WOPR ILS

Prelegent: Paweł Błasiak

Prezes ZG WOPR

Prelegentka: Dorota Sykuła

Komisja K9 przy Zarządzie Głównym WOPR

4.Pies w strukturach GOPR

Prelegent: Patryk Czermak 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

5.Pies w strukturach TOPR

Prelegent: Łukasz Zubek

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

W ramach konferencji odbył się również specjalny pokaz umiejętności psów ratowniczych. Dodatkowo na terenie uczelni otwarto wystawę  fotograficzną z okazji „Dnia Psa Ratowniczego”, pt.: „Pies ratowniczy w akcji i na ćwiczeniach”. Można ją przez najbliższy czas  obejrzeć na terenie uczelni w budynku „Sub Horologio”.

Po pokazie słuchacze ponownie zebrali się w salach konferencyjnych i rozpoczęły się kolejne dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich zatytułowany „Psy w ramach policji i wojska”, a drugi „Psy w ramach gpr”. W rozważaniach przybliżono sposoby pracy psów w tych służbach, a także skupiono się na aspektach prawnych funkcjonowania czworonogów w konkretnych instytucjach.

TEMATYKA WYSTĄPIEŃ W POSZCZEGÓLNYCH PANELACH

Panel „Psy w ramach policji i wojska”

1.Psy “zwłokowe” w poszukiwaniach osób zaginionych

Prelegent: starszy aspirant Kamil Malicki

Wydział Wywiadowczo-Patrolowy Komendy Stołecznej Policji

2.Pies ratowniczy w strukturach Sił Zbrojnych RP

Prelegentki: Monika Krasińska- Ligejka, kpr. Klaudia Szombara 

GPR K9 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Panel „Psy w ramach cywilnych gpr”

1.Psy ratownicze w PCK

Prelegent: Maciej Krzesiński

Polski Czerwony Krzyż

2.Metodyka pracy psa tropiącego – grupy cywilne

Prelegentka: Sylwia Foks

Przewodnik cywilnego psa tropiącego

3.Wprowadzanie i funkcjonowanie grup poszukiwawczych z psami- w działania systemowe na terenie RP

Prelegentka: Barbara Maciejewska

Prezes Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych  z Psami STORAT

Konferencję cechowała wiedza praktyczna. Prelegentami byli znawcy tematu, na co dzień pracujący w służbach mundurowych. Prezentowali oni swoje badania oraz obserwacje związane z wdrażaniem zwierząt do systemu niesienia pomocy człowiekowi. Długie dyskusje zarówno podczas paneli, jak i w przerwach pokazują, że jest to temat bardzo ważny i wciąż wymagający ulepszania procedur.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie MUP Oświęcim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Sponsorami konferencji były firmy: Tropical, RotoTech oraz Strefa 998.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują za spore zainteresowanie i duże zaangażowanie osób, które zaprezentowały swoje referaty. Pokazują one złożoność tematu i podkreślają jak ważna jest wymiana doświadczeń w tak specjalistycznym obszarze bezpieczeństwa.

 

 

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. To wsparcie Morawieckiego, który robi furorę na Węgrzech. Pewnie razem z Węgrami za kasę ze wschodu będą rozwalać Unię od środka.

  2. czy te pisowskie głowy które widzę codziennie po otwarciu tego portalu to jakaś dziennica ?

Send this to a friend