Informacje

OŚWIĘCIM. Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych?

Powiat Oświęcimski we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu zorganizował 11 grudnia br. na terenie strażnicy szkolenie pt. „Instalacje fotowoltaiczne – zdarzenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem instalacji fotowoltaicznych” towarzyszące wydarzeniu edukacyjno-informacyjnemu dot. OZE.

Fotowoltaika to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce.

A jak z bezpieczeństwem jej użytkowania? Wiele obaw budzi pożar takiej instalacji. Choć statystyki pokazują, że problem jest marginalny, jednakże ryzyka wystąpienia pożaru takiej instalacji wykluczyć nie można.

Po przywitaniu uczestników szkolenia i przybyłych gości przez komendanta powiatowego PSP w Oświęcimiu, mł. bryg. Marcina Głogowskiego głos zabrał starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Włodarz przybliżył założenia projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Środowiska dla województwa małopolskiego”. Powiat przystąpił doń w styczniu 2021 roku. W Programu organizowane są liczne wydarzenia związane z ochroną klimatu i środowiska, i w tym wspomniane szkolenie dla strażaków.

Starosta podkreślił, że fotowoltaika w naszym kraju wciąż rozwija się w niesamowitym tempie. Powiat zorganizował to szkolenie wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z gwałtowanym wzrostem liczby instalacji fotowoltaicznych, w tym potencjalnym zagrożeniom pożarowym.

Jakie mogą być przyczyny pożaru fotowoltaiki? Jak gasić płonące panele fotowoltaiczne? Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji? Jaki wpływ na środowisko naturalne mają zdarzenia w obrębie instalacji fotowoltaicznych? – odpowiedzi na te pytania funkcjonariusze usłyszeli podczas części teoretycznej szkolenia.

Mieli okazję także do zdobycia wiedzy praktycznej. Przeprowadzili pomiary instalacji fotowoltaicznych, zapoznali się ze sposobem łączenia modułów, stosowanym osprzętem, złączkami, itp.

Prowadzący szkolenie dokonali spalenia instalacji z próbą jej gaszenia oraz przedstawili najczęstsze zagrożenia dla strażaków podczas gaszenia instalacji fotowoltaicznych.

Na zakończenie szkolenia Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu podziękowała funkcjonariuszom za liczny udział w szkoleniu, a komendantowi za pomoc w organizacji spotkania. Podziękowała również druhom za odwagę, poświęcenie i stałą gotowość do ratowania życia i mienia.

Szkolenie zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005, realizowanego przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz z NFOŚiGW.

#Malopolska_dla_klimatu, #razem_dla_klimatu, #LIFEprogramme, #LIFEproject, #EkoMalopolskadlaklimatu, #LIFE_EKOMALOPOLSKA.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend