Informacje

OŚWIĘCIM. Grupa byłych więźniów Auschwitz popiera powołanie Beaty Szydło

Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu

Część byłych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau popiera powołanie europosłanki, byłej premier Beaty Szydło do Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau. Swoje stanowisko wyrazili w liście skierowanym do premiera.

LIST OTWARTY 

Szanowny Panie Premierze, 

my, więźniowie Auschwitz i rodziny ofiar ze zdziwieniem obserwujemy reakcję niektórych środowisk na nominację Pani Premier Beaty Szydło do Rady Muzeum w Auschwitz.

Premier Szydło stawała po stronie Więźniów i ich rodzin, również wtedy kiedy było to politycznie bardzo niewygodne. Jej m.in zawdzięczamy upamiętnienie podobozu Auschwitz w Brzeszcze-Budy oraz spowodowanie budowy Muzeum Pamięci o Mieszkańcach Ziemi Oświęcimskiej, nad którego ekspozycją obecnie trwają intensywne prace.

Dlatego z nadzieją przyjęliśmy decyzję o powierzeniu jej członkostwa w tym ciele doradczym Ministra. 

Decyzje niektórych członków Rady o wystąpieniu z niej na znak sprzeciwu, że nominacja ta jest aktem politycznym wzbudza w nas zdumienie. Postawa ta leży w głębokiej sprzeczności z intencjami ofiar niemieckich obozów i twórców tego Muzeum – byłych więźniów Auschwitz, aby to miejsce było wieczną Pamięcią i oddziaływało na zwiedzających głównie swą autentycznością,  łącząc ludzi dobrej woli ponad wszelkimi podziałami, również różnicami politycznymi. Historia Auschwitz od samego początku uczy przecież, że nikt nie może być dyskryminowany. Także czynni politycy. 

Tymczasem  od wielu już lat sprawy PMAB są niestety sprawą „polityczną”, a nie uniwersalnej pamięci i za przyczyną wielu poczynań środowiska zarządzającego Muzeum oddalają się coraz mocniej od jego misji. To, co przez kilkadziesiąt lat było podstawą prac i zadań stawianych przed Muzeum obecnie jest gruntownie zmieniane. Rozumiemy potrzeby zmian wynikające z nowych technik audiowizualnych, ale te wymogi nie mogą zmieniać intencji ofiar i przekłamywać faktów historycznych. A tak się niestety dzieje. 

Widoczna od wielu już lat zmiana tzw. „narracji” i sposobu prezentacji zwiedzającym tej machiny zbrodni i cierpienia nie spotkała się z odpowiednią reakcją działających wokół Muzeum Rad, Fundacji i Stowarzyszeń. Można nawet zakładać, że podmioty te akceptowały te zmiany i „modernizację” PMAB. Dość liczne, ale rozproszone głosy byłych więźniów i ich rodzin czy historyków kwestionujące zasadność tych zmian nie były przez dysponentów tego Miejsca Pamięci uwzględniane. Co więcej wskazywanie niekorzystnych zmian spotyka się ze strony dyrekcji PMAB z całkowitym ich ignorowaniem, a porażającym jest fakt iż dyrekcja państwowego przecież Muzeum pozywa historyka i zarazem Syna zamordowanego w Auschwitz Ojca do sądu o jakoby naruszenie dóbr osobistych tej placówki poprzez wskazywanie tych zmian i ich merytoryczną krytykę. 

Wymownym dowodem na bezprzykładną zmianę przedstawiania opinii publicznej historycznej roli KL Auschwitz jest wypowiedź dla telewizji TVN historyka, menedżera i polityka, posła na Sejm Władysława Teofila Bartoszewskiego, który stwierdził, że „Wyraźnie chcemy zmienić narrację, powrócić do narracji, że Auschwitz to był obóz dla Polaków. Otóż nie był !”
Panie Premierze, jak zapewne Pan doskonale wie nie jest żadną „zmianą narracji” fakt iż obóz w Auschwitz był stworzony i przez 2 lata wypełniony głównie polskimi więźniami, a na potrzeby eksterminacji osób narodowości żydowskiej Niemcy zbudowali obok Auschwitz I pod koniec 1941 r. Auschwitz II-Birkenau. 

Dyrekcja PMAB od wielu już lat nie uwzględnia w tej zmianie „narracji” wrażliwości polskich więźniów i ich rodzin związanych z kultywowaniem pamięci ofiar barbarzyństwa niemieckiego. Np. w roku 2015 zniesiono tradycyjnie odprawianą od 1947 r. Mszę Św. pod Ścianą Śmierci w kolejne rocznice przybycia pierwszego transportu więźniów. Wprowadza się szereg regulaminowych ograniczeń dla zwiedzających teren Muzeum, w tym szczególnie bulwersujący zakaz wnoszenia polskich flag na drzewcach i haniebne rewidowanie uczestników uroczystości. Te ograniczenia nie są stosowane wobec innych organizatorów uroczystości na terenie obozu. 

Wielu Polaków, a zapewne i przedstawicieli ponad 20 narodów, których przodkowie ginęli w Auschwitz boli określanie tych ofiar na planszach w Muzeum jako „nie-Żydów”, a które pojawiły się w ostatnich latach. Te i wiele innych faktów dokumentujących zmianę tej rewizjonistycznej „narracji” nie spotkały się nigdy z reakcją członków Rady Muzeum dziś tak gromko podkreślających „upolitycznienie” Rady przez nominację  jednej (w 9-osobowym gremium) nowej osoby – Pani Premier Beaty Szydło. 

Mamy nadzieję, że wywołana Jej nominacją wrzawa spotka się z adekwatną reakcją polskich władz, a nadzór nad linią programową Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau ze strony resortu kultury i powołanych przez niego członków Rady Muzeum, jako organu czuwającego nad jego ustawową misją, będzie rzeczywisty i zgodny z polską racją stanu.
Tę rację najlepiej ukazuje lekceważony od lat testament więźniów pierwszego transportu, zrzeszonych – wraz z rodzinami – w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich,  którzy niezłomnie do końca swoich dni  bronili prawdy historycznej o pierwszych i wszystkich ofiarach Auschwitz, o hitlerowskim planie zagłady narodu polskiego, w tym o genezie miejsca, w którym znaleźli się 14 czerwca 1940 roku jako Polacy.

Z wyrazami najwyższego szacunku

WIĘŹNIOWIE

Barbara Wojnarowska Gautier więzień KL Auschwitz nr 83638.

Lucyna Adamkiewicz więzień KL Auschwitz Powstaniec Warszawski

Janina Zielińska zd MALEC dziecko Zamojszczyzny, które przeżyło pacyfikację i obóz w Zamościu, rodzice Jan i Aniela MALEC zostali zamordowani w KL Auschwitz

Anna Mrzyk-Łuczyńska więzień obozu karno-wysiedleńczego dla eksterminacji narodu polskiego tzw. Polenlagru – ojciec JAN MRZYK zamordowany w KL Gusen nr obozowy 12 445.

Rodzeństwo więźniów:

Wojciech Głowacki brat więźnia KL Auschwitz Barbary Gąsiorowskiej nr 88896 – urodzonej w KL AUSCHWITZ 6/10/1944, wnuk więźnia KL Auschwitz Filipa GASIOROWSKIEGO nr obozowy 191234, wnuk więźnia KL Auschwitz i KL RAVENSBRUCK Petroneli Gasiorowskiej, więzień KL Auschwitz nr 83217 Izabela Gąsiorowska – ciocia.

DZIECI

Andrzej Wojnarowski syn więźniów KL Auschwitz Ireny Sobolt -Wojnarowskiej nr 83637 oraz Eugeniusza Wojnarowskiego nr 192375

Urszula Kowalska córka więźnia KL Auschwitz -Mieczysławy Szmatoła zd. Wlodarczyk nr obozowy 54 680,, więźniem KL Auschwitz była także mamy siostra Maria Kantorowicz-Rudzka zd. Włodarczyk nr obozowy 54 679, więźniam KL Auschwitz był także dziadek Jan Włodarczyk nr obozowy 159 044.

Kazimierz Oleszczuk syn więźnia Tadeusza Oleszczuk w Auschwitz i Gusen nr 35237 i w Gusen nr 33466

Stefan Radomski syn Stefana Radomskiego -Wiezień KL Auschwitz nr. 19069

Jerzy Klistała syn więźnia KL Auschwitz nr ob. 111912 zamordowanego pod Ścianą Śmierci, wuj – Sobik Stanisław nr ob. 107482 – zamordowany w KL Auschwitz, siostra matki Sobik Zofia nr ob.38108 – przeżyła

Wiesław Misiek syn więźnia KL Auschwitz Ignacego Miśka nr obozowy 106341

Marian Misiek syn więźnia KL Auschwitz Stanisława Miśka nr obozowy: 122 991

Ryszard Dubillis syn więżnia KL Auschwitz Wacława Dubillis nr 155239 Żołnierza NSZ .

Mirosława Pietruska córka więźnia KL Auschwitz Mariana Żbikowskiego złapanego w pierwszej łapance w Warszawie 14 sierpnia 1940 roku, przywiezionego z pozostałymi warszawiakami do Auschwitz w 15.08.40r – nr 2567.

Janina Knafel córka więźniarki Bachowska Antonina domu Porc ur 17 09 1917r w Grabowa GM. Łazy osadzona w Ravensbrueck 28 06 1944 nr ob. 44060 i w Buchenwald

Wiesława Zadworna córka więźnia Borowiec Stanislaw ur.1 11 1909rNiegowonice więzień nr PH1181 blok 11 stracony 29 09 1944

Mariola Grochocka córka więźnia KL Auschwitz HALINY DROŻDŻEWSKIEJ nr obozowy E1473.

Andrzej Prokop i Marianna Prokop -syn Wilhelma Prokopa więzień KL Auschwitz nr 127 846 , wujowie – więźniowie KL Auschwitz Michał Kruczek nr 218, Augustyn Korzuchów nr 26 850, Zygmunt Jankowski nr 66 706

Jan Malarek – wnuk więźniarki Auschwitz B i Ravensbrueck nr ob.62132 ,7630 i syn więźniarki – babcia Julianna Szatan ur 1887 w Niegowoniczkach i jej córka Maria Malarek nazw.po mężu Józefie moja mama ur 3 2 1923w Niegowoniczkach GM. Łazy aresztowana 1 Październik 1944 obóz Lubliniec ,przeniesiona do Ravensbrueck nr ob.97761 następnie przeniesiona do obozu Bergen Belsen przebywała do 24 07 1945, siostry mamy Franciszki Szatan więźniarki Ravensbruck.Buchanwald.Bergen Belsen.Helena Stutthof.Brat mamy Władysław Szatan więzień niemieckich obozów Gros Rossen.Mauthalsen.Ebenesse,

Piotr Kubik syn więźnia KL Auschwitz Józefa Kubika ur.3 08 1908r Niegowoniczki nr.ob. 23548 stracony w Auschwitz przez doraźnych sąd katowickiego gestapo wyroby wyk 2 06 1943, 2 jego kuzynów aresztowanych przez Gestapo w dniu 26 08 1941r i wszyscy trafili do Auschwitz. Są to: 1. Kubasik Michał ur 29 09 1900r Niegowoniczki nr ob.20263 przebywał w obozie Buchenwold,w obozie Mitela Dora nr ob 79976 a w Auschwitz osadzony 2 09 1943 nr ob.145542. 2..To Nowak Stanislaw ur21 04 1896 Niegowoniczki nr ob.20263 przybył 26 08 41 zginął 15 03 1942 Auschwitz

Elżbieta Altmannshofer z domu Kubica córka więźnia KL Auschwitz Józefa Kubicy,ur 3.11.1906 roku, 13 marca 1943 r, przewieziony do KZ Flossenbürg nr obozowy 4101.

Małgorzata Śmietana, córka Andrzeja Skwarka, więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej Plaszów oraz komunistycznych katowni – Żołnierza Wyklętego, ciocia – Ludwina Makuch, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz nr. obozowy 6828 , KL Ravensbrück nr. obozowy 101961 – łączniczka Konfederacji Tatrzańskiej

Dorota Szeliga, córka Andrzeja Skwarka, więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej Plaszow oraz komunistycznych katowni – Żołnierza Wyklętego ciocia – Ludwina Makuch, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz nr. obozowy 6828 , KL Ravensbrück nr. obozowy 101961 – łączniczka Konfederacji Tatrzańskiej

Danuta Grzechowiak- córka Stanisława Michaluk więźnia auschwitz III Monowitz

Zenona Cyplik-Olejniczak – córka Zenona Cyplika więźnia Auschwitz nr 155211 i Mauthausen-Gusen 38826

Grzegorz Ciesielski syn Edwarda Ciesielskiego nr 12 696 więźnia Auschwitz.

Wanda Boguszewska z Poznania – córka Mariana Boguszewskiego przywiezionego transportem z Tarnowa i zamordowanego w KL Auschwitz w grudniu 1940 roku, numer 6733

Gabriela Grabowska, kuzynka więźnia KL Auschwitz Aleksandra Kołodziejczyka numer 112

Jerzy Gliniak bratanek Władysława Gliniaka nr 10838 zamordowanego w KL Auschwitz oraz Aliny Gliniak, która pobyt w obozie przezyła. Oboje trafili tam za walkę w AK.

Zdzisław Karol Owsianka, Kraków; bratanek więźnia KL Auschwitz Adeli Owsianka c. Zbigniewa, p.m. Musiał nr obozowy 27899, bratanek więźnia KL Auschwitz Mieczysława Owsianki s. Zbigniewa

Józef Grzegorz Trzeciak – syn Antoniny zd. Kapturkiewicz kuzynki kpt. Tadeusz Paolone oficera WP 4.psp, nr obozowy 329 rozstrzelanego pod ścianą śmierci bloku 11 w dniu 11 października 1943 roku.

WNUKI

Barbara Syrek Bugaj wnuczka więźnia I transportu do KL Auschwitz Stefana Syrka nr 238, krewna Władysława Skorupskiego,numer 27388-kuzyna ojca, krewna Rzepkiewicza Wiktora nr 7475, Brata Babci.

Wojciech Kempa, wnuk por. Konstantego Kempy, zgładzonego w KL Auschwitz 6 stycznia 1945 roku

Tomasz Olszewski wnuk Tadeusza Szczygilskiego, więźnia zamordowanego w KL Auschwitz, Syn więźnia KL Stutthof – Stefana Olszewskiego

Małgorzata Hryniowiecka-Adamczyk wnuczka wieźnia KL Auschwitz Teofila Cyronia nr obozowy 33106

Bożena Zacholska wnuczka więźnia KL Auschwitz Aleksandra KRYCHA. Nr 139067 przewieziony do KL Natzweiler otrzymał nr 31217 następnie do KL Dachau. Drugi dziadek Antoni Zacholski więzień KL Mauthausen nr 9546.

Aleksander ISKRZYCKI wnuk więźnia KL Gusen Jana MRZYK nr obozowy 12445

Paweł Rodecki wnuk więżnia Mathausen Wiktora Kosmalskiego nr obozowy 108886

Janusz Zawadzki – więźniarką Ravensbruck ( nr obozowy 94155 ) i Bergen Belzen – teściowa Halina Bałdyga (po mężu Brzóska). Jej ojciec Konstanty Bałdyga trafił w 1944 do Stutthofu, zginął zimą 1945 r podczas „marszu śmierci”.

Izabela Kudela – Antoni Wiktorski (brat babci) był więźniem Auschwitz nr 123538 , udało mu się przeżyć 3 lata obozu

Jakub Perkowski – Jerzy Radecki (brat babci) był więźniem Auschwitz nr 5117

Beata Kuc – wnuczka i prawnuczka więźniów KL Auschwitz: Pandel Klemens ur.17 11 1892r Grabowa GM. Łazy obozu Buchenwold osadzony. 24 06 1944nr ob.61909,ob Mitela Dora,ob Auschwitz 3 01 1943 nr.ob.85431, córka Pandla Klemensa Leokadia Kwiatkowska im.ojca Klemens im.matki Wiktoria. Leokadia Kwiatkowska ur19 07 1927r.Niegowonice zatrzymana 1944 Zawiercie a następnie Przew. Flosenburg komando Mitwida nr.ob.55533 a następnie Auschwitz w 1944 nr ob.83058 wyzwołona 22 04 1945r.

Konrad Dakowicz wnuk więźnia KL Auschwitz Henryka Suchnickiego (nr 19456)

Rozmus Barbara wnuczka i prawnuczka więźniów – dziadek Rozmus Ludwik nr obozowy 5642/ KL Mauthausen i pradziadek Majerczyk Franciszek nr obozowy 16 405 / KL Dachau, zamordowany w Hartheim (Austria).

Rozmus Kazimierz wnuk i prawnuk więźniów – dziadek Rozmus Ludwik nr obozowy 5642/ KL Mauthausen i pradziadek Majerczyk Franciszek nr obozowy 16 405 / KL Dachau, zamordowany w Hartheim (Austria).

Rozmus Jadwiga wnuczka i prawnuczka więźniów – dziadek Rozmus Ludwik nr obozowy 5642/ KL Mauthausen i pradziadek Majerczyk Franciszek nr obozowy 16 405 / KL Dachau, zamordowany w Hartheim (Austria).

Sebastian Śmietana wnuk Andrzeja Skwarka, więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej Plaszow oraz komunistycznych katowni – Żołnierza Wyklętego, ciocia – Ludwina Makuch, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych, KL Auschwitz nr. obozowy 6828 , KL Ravensbrück nr. obozowy 101961 – łączniczka Konfederacji Tatrzańskiej

Iwona Chrobok – wnuczka Stanisława Michaluk więźnia Auschwitz III Monowitz

Barbara Swirydczuk– wnuczka – dr Ludwika Edwarda Witkowskiego- więźnia politycznego nr 10561 w KL Auschwitz. Przybył 25.02.1941 i rozstrzelany w KL Auschwitz przez oberschurera SS Gerarda Palitzscha 15.10.1941r,

Janusz Śmietana – zięć Andrzeja Skwarka, więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej Plaszow oraz komunistycznych katowni – Żołnierza Wyklętego ciocia – Ludwina Makuch, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz nr. obozowy 6828 , KL Ravensbrück nr. obozowy 101961 – łączniczka Konfederacji Tatrzańskiej

Anna Śmietana – wnuczka Andrzeja Skwarka, więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej Plaszow oraz komunistycznych katowni – Żołnierza Wyklętego ciocia – Ludwina Makuch, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz nr. obozowy 6828 , KL Ravensbrück nr. obozowy 101961 – łączniczka Konfederacji Tatrzańskiej

Jacek Szeliga, zięć Andrzeja Skwarka, więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej Plaszow oraz komunistycznych katowni – Żołnierza Wyklętego ciocia – Ludwina Makuch, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz nr. obozowy 6828 , KL Ravensbrück nr. obozowy 101961 – łączniczka Konfederacji Tatrzańskiej

Natalia Szeliga, wnuczka Andrzeja Skwarka, więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej Plaszow oraz komunistycznych katowni – Żołnierza Wyklętego ciocia – Ludwina Makuch, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz nr. obozowy 6828 , KL Ravensbrück nr. obozowy 101961 – łączniczka Konfederacji Tatrzańskiej

PaweŁ Kądziołka, syn siostrzenicy więźnia z I transportu do KL Auschwitz Alojzego Gibały nr 272

Kamil Szeliga,wnuk Andrzeja Skwarka, więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej Plaszow oraz komunistycznych katowni – Żołnierza Wyklętego,ciocia – Ludwina Makuch, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz nr. obozowy 6828 , KL Ravensbrück nr. obozowy 101961 – łączniczka Konfederacji Tatrzańskiej

Karolina Szeliga, wnuczka Andrzeja Skwarka, więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej Plaszow oraz komunistycznych katowni – Żołnierza Wyklętego, ciocia – Ludwina Makuch, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz nr. obozowy 6828 , KL Ravensbrück nr. obozowy 101961 – łączniczka Konfederacji Tatrzańskiej

Barbara Cholewa-Dakowicz -Krewna więźnia KL Auschwitz Henryka Suchnickiego nr.obozowy 19456 – wuj, więzień KL Auschwitz Alina Jankowska nr.obozowy 77307 – matka chrzestna.

Ryszard Zdrojewski, wnuk Stanisławy Kurzawińskiej, z domu Postaleniec, która do KL Auschwitz trafiła 26.07.1943. gdzie stała się więźniarką nr 50524. Urodziła się 12.04.1913 w Warszawie, ale w czasie wojny mieszkała w Ostrołęce. Była żoną warszawskiego artysty malarza Bolesława Kurzawińskiego, z którym miała córkę Barbarę. Aresztowana przez Gestapo, była następnie więziona na Pawiaku. Stanisława Kurzawińska zmarła w KL Auschwitz dnia 05.01.1944 roku.

Ryszard Wasilewski – Dziadek w 1941 roku zamordowany przez Niemców w KL Auschwitz

Robert Krzystyniak, wnuk Żołnierza Wyklętego Bolesława Skubla Waligóry, więźnia Niemieckiego Obozu Pracy w Szebniach koło Krosna , więźnia Niemieckiego Obozu KL Płaszów, więźnia komunistycznych katowni. Wujek Zygmunt Puch robotnik na Niemieckich pracach przymusowych w latach 1941 – 1945

Maria Lemecha corka Aleksandra Wesolowskiego nr.obozowy 35 684 – wieziony w KL Auschwitz i Mauthausen Gusen, gdzie zostal zamordowany 21.07 1942 r.

Bożena Sumska – wnuczka Aleksandra Wesołowskiego nr. obozowy 35 684, więzien KL Auschwitz i KL Gusen.

Zbigniew Lemecha – wnuk Aleksandra Wesolowskiego nr. obozowy 35 684, więzien KL Auschwitz i KL Gusen.

Andrzej Dombrowicz – wnuczek Józefy Dombrowicz – numer obozowy 50949 – zamordowanej w komorze gazowej 23 marca 1945 Ravensbrueck

Kulawik Henryk wnuk Jandy Franciszki ur 31 01 1909rNiegowoniczki dat.osadzony. 15 o4 1943r w ob.Buchenwold Dortmund,Bergen Belsen, Ravensbrueck nr.ob 69087

Drygierczyk Helena z domu Goniewicz zam Niegowoniczki córka brata męźa Goniewicz Janiny ur.28 081923r ob.Ravensbrueck nr.ob.193310 oswobodzonymi przez Szwedzki Czerwony Krzyź

Mądra Lucyna zam Niegowoniczki – wnuczka Nowaka Stanislawa ur 21 04 1898r Niegowoniczki przybył do Auschwitz 26 008 1941r ZG. 15 03 1942r nr,ob.20263.

Detko Stefan ur.23 08 1924 Niegowonice nr.ob 127015 Gros Rossen 1944 i Buchenwold 1945 – syn więźnia Detko Jan zam.Niegowonice.

Więzień Mstowski Mieczysław ,Wacław ur.6 01 1907r przyb.do Auschwitz 28 01 1941 nr ob.12274/42 ZG. 22 06 1942 – wnuk Mstowski Edmund.

Paweł Zdun – Moja śp. Mama jechała w transporcie z DL 121 Pruszków w kierunku południowym, być może do Auschwitz w październiku 1944, ale uciekła z pociągu gdzieś pod Częstochową.

ks.Tadeusz Isakowicz Zaleski wnuk Kajetana Jerzego Isakowicza ,w latach 1940 -45 więźnia KL Mauthausen-Gusen.

Maria Szonert

Rodzina Józefa Fijałkowskiego numer KA 3088

ORGANIZACJE

1. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück popieram stanowisko zawarte w liście skierowanym do Pana Premiera w wątku dotyczącym nominacji Pani Beaty Szydło do Rady Muzeum w Auschwitz.

Rodzimym miastem Pani Beaty Szydło jest Oświęcim, pełniła też funkcję radnej powiatu oświęcimskiego przesz kilka lat, z wykształcenia jest etnografem, ukończyła studia z zakresu etnografii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowała w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987-1995), co wskazuje, że ma duże doświadczenie w pracach w muzeach i jako samorządowiec wiedzę o Oświęcimiu i Muzeum Auschwitz.

Upoważniam do dołączenia naszego Stowarzyszenia pod podpisami obok innych Stowarzyszeń popierających.

Z wyrazami szacunku.

Prof. dr hab. Elżbieta Kuta, Prezes/President

Stowarzyszenie „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”

Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego – Prawo do Prawdy

Fundacja Pro Patria Semper

Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej

Związek Polaków w Niemczech Rodło Przewodniczący: Jozef Malinowski. Siedziba :Bichum

KOMITET 14 CZERWCA


Źródło: www.tysol.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

6 komentarzy

  1. @eugeniuszu osobami starszymi łatwo manipulować. A może piszący więźniowie nie słyszeli wypowiedzi Pani Szydło?

  2. Eugeniuszu, trzeba być bardzo ograniczonym umysłowo, żeby dokonać takiego wpisu, który ubliża żyjącym byłym więźniom i ich Rodzinom.

  3. Żenada! 80 lat po wojnie, a niby list podpisują byli więźniowie. Przecież ci, którzy jeszcze wegetują to już roślinki, a te wnuczki i prawnuczki, którzy za nich piszą, to już nie ma słów, by to skomentować. Ściślej, słowa są, tylko Pan Redaktor ich nie puści. A Pani Becia oczywiście winna być członkiem, a nawet prezesem, tu się zgodzę! Koła Gospodyń Wiejskich w Przecieszynie!

  4. Teraz pewnie się okaże, że ci co poparli panią premier Szydło to byli „źli” więźniowie.

  5. Pani Beata Szydło jest bardzo dobtym kandydatem do Rady Muzeum.

  6. Szydło co tym biednym, schorowanym ludziom obiecałaś że wbrew sobie podpisali ten list? Wstydu kobieto nie masz za grooosz!

Send this to a friend