Informacje

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030. Zobacz, jakie działania rewitalizacyjne są planowane na najbliższe lata, aby poprawić jakość życia mieszkańców i rozwój miasta.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 – Aktualizacja

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 (GPR) stanowi kompleksowy plan działań mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego oraz poprawę ogólnej sytuacji społecznej w Oświęcimiu. Program rewitalizacyjny został po raz pierwszy opracowany w 2016 roku, a jego aktualizacja miała miejsce w 2019 roku. W 2023 roku przeprowadzono kolejną ewaluację, która wskazała na konieczność dostosowania treści i założeń GPR do zmieniających się uwarunkowań oraz zrealizowania znacznej części projektów rewitalizacyjnych.

Aktualizacja GPR: Dlaczego jest potrzebna?

Decyzja o podjęciu prac nad aktualizacją GPR wynika z kilku kluczowych czynników:

 • Zmieniające się uwarunkowania demograficzne: Zmiany liczby mieszkańców i struktury demograficznej miasta.
 • Realizacja wcześniejszych projektów: Konieczność dostosowania programu do nowej sytuacji po realizacji znacznej części wcześniejszych projektów.
 • Dostosowanie do nowej perspektywy finansowej UE: Zmiana wymogów w związku z Funduszami Europejskimi dla Małopolski 2021-2027 (FEM 21-27).

Kluczowe problemy miasta Oświęcim

W trakcie analizy zdiagnozowano dwa główne problemy wpływające na strukturę przestrzenną i społeczną miasta:

 1. Nierównomierny rozwój miasta: Rozwój dużych zakładów przemysłowych i sąsiadujących osiedli mieszkaniowych, podczas gdy tradycyjne centrum miasta pozostawało niedoinwestowane.
 2. Wizerunek miasta: Dominacja tragicznego dziedzictwa byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, co prowadzi do jednowymiarowego modelu turystyki.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim

Inne problemy wymagające interwencji

 • Starzenie się społeczności lokalnej
 • Wysoki poziom migracji
 • Niska emisja
 • Niedostateczny rozwój małej przedsiębiorczości

Proces rewitalizacji

Proces opracowania GPR obejmuje:

 • Kompleksową diagnozę miasta: Zidentyfikowanie obszarów z najwyższą koncentracją negatywnych zjawisk społecznych.
 • Szerokie uspołecznienie procesu: Udział mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na każdym etapie.
 • Wyznaczenie obszarów rewitalizacji: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny pokolejowe.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim

Cele i działania rewitalizacyjne

Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat:

 • Wizji stanu obszaru po rewitalizacji
 • Celów rewitalizacji
 • Kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
 • Ramy finansowe planowanych przedsięwzięć
 • Metody wdrażania, monitorowania i ewaluacji

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim jest kluczowa dla dalszego rozwoju miasta, poprawy jakości życia mieszkańców i przyciągnięcia nowych inwestycji. Dokument ten w sposób kompleksowy opisuje realizację procesu rewitalizacji miasta, uwzględniając zmieniające się uwarunkowania i potrzeby lokalnej społeczności.


Dokumenty do pobrania:

Projekt aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 z załącznikiem”

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie nr 0050.76.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend