Informacje

OŚWIĘCIM. Akcja „Kwiaty za odpady” 2022

Mieszkańcy Oświęcimia, którzy w okresie od 28 do 30 września oddadzą odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dostaną wrzosy. Akcja promocyjna „ Kwiaty za odpady” prowadzona będzie, w godzinach od 9 do 17, w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bema 12 A i przy ul. Więźniów Oświęcimia. Rośliny będzie można otrzymać za papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal. Premiowane będą też odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, odczynniki fotograficzne itp.)

Za oddanie do 30 kg odpadów mieszkaniec otrzyma jedną sadzonkę wrzosu. Dwie sztuki kwiatów przysługiwać będą osobom, które dostarczą do 99 kg odpadów. Za 100 kg i więcej odpadów wręczane będą trzy sadzonki kwiatów.

Mieszkańcy są zobowiązani do posiadania Karty PSZOK, którą powinni pokazać pracownikowi prowadzącemu obsługę punktu.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend