Informacje

MAŁOPOLSKA. Związek Samorządów Polskich za zmianą uchwały antysmogowej

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron podczas dyżuru w agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie spotkał się z przedstawicielami Związku Samorządów Polskich. Samorządowcy m.in. poparli inicjatywę zarządu województwa, aby wprowadzić zmiany do tzw. uchwały antysmogowej.

Trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego odnośnie zmiany wcześniejszej uchwały o wprowadzeniu na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W dyskusję włączyli się członkowie Związku Samorządów Polskich (ZSP) z terenu Małopolski.

Bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, wywołana pandemią Covid-19 oraz wojną na Ukrainie ma wpływ na dostępność i ceny nośników energii (głównie węgla i palletu), a także dostępność i koszty pieców oraz urządzeń spełniających wymogi tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski. W związku z tym planowane zmiany, w szczególności wydłużenie do końca 2023 roku obowiązku wymiany instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 należy uznać za konieczne

– czytamy w stanowisku przekazanym na ręce wicemarszałka Józefa Gawrona.

– Rosnące ceny energii, brak pewności co do ciągłości dostaw surowców oraz zawieszenia przez dostawców gazu wykonywania nowych przyłączy powodują, że celowe jest umożliwienie mieszkańcom Małopolski wydłużenie czasu niezbędnego na wymianę źródła ogrzewania o okres jednego roku – twierdzi wiceprezes Związku Samorządów Polskich, a zarazem burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.

Celem ZSP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego i obrona interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, ale także inicjowanie korzystnych zmian w polskim prawie.

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

Send this to a friend