Informacje, Wideo

LIBIĄŻ. Na terenach pogórniczych hałdy się zazielenią

Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w nowym szybie górniczym ZG Janina i działania proekologiczne związane z rekultywacją pokopalnianych hałd to realizacje TAURON Wydobycie, które zostały wyróżnione w prestiżowym konkursie Górniczy Sukces Roku. Eksperci docenili poprawę efektywności pracy oraz zaangażowanie Spółki w zazielenianie terenów pogórniczych.

– Dzięki dostępowi do wartościowych pokładów węgla, możemy dziś, w warunkach zwiększonego popytu, sprawnie zabezpieczać dostawy tego paliwa dla elektrowni i elektorciepłowni. Jest to możliwe między innymi dzięki uruchomieniu w Spółce takich inwestycji, jak Poziom 800 metrów w ZG Janina wraz z nowoczesnym szybem, który skrócił pawie 20-krotnie czas dotarcia załogi do pracy – podkreśla Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie, komentując wyróżnienie przyznane Spółce w konkursie organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Hałdy się zazielenią

TAURON Wydobycie został również wyróżniony za testowanie nowych sposobów rekultywacji i zazielenienia hałd w ramach międzynarodowego, proekologicznego projektu RECOVERY.

Eksperci TAURON Wydobycie i naukowcy Głównego Instytutu Górnictwa posadzili setki roślin na hałdzie górniczej w Libiążu. To projekt wpisujący się w inicjatywy Regionów Górniczych w Transformacji. Jego celem jest opracowanie sposobu rekultywacji tzw. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i innych terenów zdegradowanych.

W ramach projektu testowane są różnego rodzaju mieszanki glebowe powstałe z ubocznych materiałów poprodukcyjnych z zakładów górniczych TAURON Wydobycie oraz z elektrowni Grupy TAURON.

Pozyskana wiedza praktyczna pozwoli wypracować odpowiednie metody inicjowania zbiorowisk roślinnych na terenach zdegradowanych działalnością przemysłową, przywracając  nieużytki środowisku. Priorytetem będzie wytworzenie ekosystemów o wysokim potencjale do pełnienia funkcji przyrodniczych i rekreacyjnych.

Nagrody dla laureatów tegorocznej edycji Konkursu Górniczy Sukces Roku zostały wręczone podczas Górniczego Koncertu Noworocznego, który odbył się 7 marca się w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.

Zobacz jak zazieleniano hałdę

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend