Informacje

KĘTY. Marcin Śliwa został wyznaczony przez Donalda Tuska na p.o. burmistrza Kęt

Marcin Śliwa – dotychczasowy II zastępca burmistrza gminy Kęty – został wyznaczony przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska do pełnienia funkcji burmistrza gminy do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza. Dziś wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar w kęckim Urzędzie Gminy przekazał decyzję premiera.

– Rekomendowałem Premierowi na pełniącego funkcję burmistrza Kęt Marcina Śliwę, bo to dobry, sprawdzony i oddany mieszkańcom samorządowiec, który przez blisko 10 lat był moim zastępcą w Urzędzie Gminy. Jestem przekonany, że moja rodzinna gmina Kęty jest w dobrych rękach. Życzę powodzenia i zapewniam o pełnym wsparciu – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Powołanie osoby pełniącej funkcję burmistrza gminy Kęty wynika z faktu, że dotychczasowy burmistrz – Krzysztof Jan Klęczar – 14 grudnia 2023 roku został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko wojewody małopolskiego. Krzysztof Jan Klęczar pierwszy raz na burmistrza Kęt został wybrany w 2014 roku. W wyborach samorządowych w roku 2018 objął to stanowisko ponownie, uzyskując prawie 80% głosów. Jak podkreśla, właśnie doświadczenie w tej roli ma dla niego szczególne znaczenie.

– Szalenie ważnym ambicjonalnie było dla mnie objęcie funkcji burmistrza gminy Kęty, zwłaszcza że mieszkam tam w trzecim pokoleniu. Dziadek, ojciec też społecznie działali. Działanie samorządu to jest rozwiązywanie ludzkich problemów, budowanie sojuszy i porozumień. To jest esencja polityki – podkreśla wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta/ burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Wnioskiem z 21 grudnia 2023 roku, przekazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda Krzysztof Jan Klęczar wystąpił o wyznaczenie Marcina Śliwy do pełnienia funkcji burmistrz gminy Kęt.

Marcin Śliwa jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był długoletnim inspektorem w Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie. Od 2014 roku pełnił funkcję II zastępcy burmistrza. Do podstawowych obowiązków zastępcy burmistrza należały m.in. takie obszary jak: infrastruktura gminna, komunikacja, nadzór nad spółkami, gospodarka nieruchomościami, a także zarządzanie mieniem gminnym i plan zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: Muw.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

Send this to a friend